Zonnekerk – Geboorte Jezus

We gaan het eeuwenoude verhaal van Jezus geboorte weer vertellen. Op een dag komt er een engel bij Maria, een jonge vrouw die in Nazareth woont.

Hij zegt: “Dag Maria. God houdt van jou. Je zult een zoon krijgen en die moet je Jezus noemen. God zal hem Koning maken en Hij zal voor altijd over Israël regeren.”

Maria gaat vlug op reis, naar Elisabeth die familie van haar

  1. Ze zijn erg blij als ze elkaar zien en hebben elkaar veel te vertellen!
    Samen danken ze God dat Hij Zijn volk niet is vergeten.

In diezelfde tijd geeft keizer Augustus in Rome bevel tot een volkstelling:
“Iedereen in het Romeinse rijk moet zich laten inschrijven! Dat moet gebeuren in de plaats waar je familie vandaan komt.”

Zo moeten Maria en haar man Jozef op reis, helemaal naar Bethlehem, want daar komt de familie van Jozef vandaan: daar is zijn verre voorvader, koning David, geboren!

In Bethlehem krijgt Maria haar kind in een stal, want in de herberg hadden ze geen plaats kunnen krijgen.
Ze doet haar kind doeken om en legt het in de kribbe.

In het veld buiten de stad zijn herders die op hun schapen passen in de nacht. Ineens staat er een engel van de Heer in een stra-lend licht. Ze schrikken en worden heel erg bang maar de engel zegt:  “Wees niet bang, ik heb goed nieuws voor jullie. Vandaag is in Bethlehem een kind geboren Jezus. Hij is de redder, Christus de Heer. Ga naar hem toe, Hij ligt in een kribbe en is in doeken gewikkeld.”

Plotseling zijn er nog veel meer engelen en ze zingen:
“Geef God in de hemel eer. De mensen op aarde geeft Hij Zijn vrede, want Hij heeft ze lief.” Dan zijn de engelen weg.

“Kom”, zeggen de herders tegen elkaar, “laten we naar Bethlehem gaan en kijken wat er is gebeurd.” Vlug lopen ze naar de stad en vinden ze Maria en Jozef en het kind dat in de kribbe ligt. Ze vertellen alles wat de engel gezegd heeft.

Er komen ook wijze mannen, uit een ver land. Ze hebben een bijzondere ster gezien en die ster gaat nu voor hen uit. De ster blijft stil staan boven Bethlehem, boven de stal waar het kindje van Maria en Jozef is. De wijze mannen zijn erg blij en gaan naar binnen. Daar zien ze het kindje Jezus en Maria zijn moeder, en Jozef zijn vader. De wijze mannen knielen diep voor Hem neer en openen hun kistjes met kostbare geschenken. Het is allemaal voor Jezus: Goud en Wierook en Mirre.

Dit was het bijzondere verhaal van de geboorte van Jezus.