Nieuwe website

Per 1 januari 2021 hebben we een nieuwe website.

Voor u misschien een verrassing dat u nu op de vernieuwde website terecht bent gekomenAl vele jaren functioneerde de oude website van onze kerk naar behoren.
Gedurende de laatste maanden, toen we elkaar vanwege de pandemie maar sporadisch konden ontmoeten, heeft de website een belangrijke functie gehad in ons communiceren als kerkelijke gemeente. 
We konden de afkondigingen en de zieken een plaatsje geven, waardoor we met elkaar konden meeleven en elkaar niet uit het oog verloren. 
Met de renovatie van ons kerkgebouw leek ook de website aan een restyle toe te zijn.

Gasten en gemeenteleden.

De website voorziet degene die de site bezoekt van informatie. Dat kunnen gemeenteleden zijn, maar zeker ook gasten. U bevindt zich nu op de pagina die voor iedereen toegankelijk is. En kunt hier vrijelijk rondkijken, dat vinden we fijn.
Maar de meer persoonlijke gegevens staan achter de ‘Inlog’.

Gasten

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) is er voor de gasten in het open gedeelte van de website een verwijslink of een telefoonnummer te zien, alwaar nadere informatie kan worden verkregen.

Gemeenteleden

Inlog/ registratie aanvragen.
Zij die lid zijn van de Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen kunnen met hun werkelijke naam, geboortedatum en emailadres een registratie-inlog aanvragen en vervolgens een eigen wachtwoord kiezen, waarmee zij kunnen inloggen op het beveiligde gedeelte van de website.
LET OP: VERGEET NIET OM NA HET AANVRAGEN OOK IN UW SPAMBOX TE KIJKEN! heeft u na 1 dag nog niets ontvangen, neem dan contact op met het website e-mailadres.

Let opGemeenteleden die voor de vorige website al een inlog en wachtwoord hadden ontvangen zullen zich wel opnieuw moeten registreren, waarna ze een nieuwe inlog ontvangen en een wachtwoord kunnen aanmaken.

Op de nieuwe website hopen we veel actualiteiten, informatie en foto’s met elkaar te kunnen delen. In de hoop de betrokkenheid met elkaar te vergroten.
U kunt leuke verslagen of activiteiten etc. altijd aan ons doorgeven.
Maak daarbij uitsluitend gebruik van het e-mailadres van de website: 
website@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

We zijn ons er van bewust dat er na de start nog verbeteringen mogelijk zijn.
We vragen u ons hierbij te helpen. 
Dat kan door ons tips of evt. een correctie door te geven. 
Uw reacties zullen serieus worden overwogen en ter harte worden genomen.
Daarbij proberen we zeker de website zo actueel mogelijk te houden.
Als gemeente kunnen we daar dus samen aan werken.

Tjerk Steenbeek, Akkie Jellema, Irene Leseman en Sippie Drent