Heb het hart

Mens ben je,
mens met een hart,

mens in een wereld
vol armoede en honger,
onrecht en geweld,

mensen in een wereld
waar zoveel mensen
geen mensen,

zoveel dieren
geen dieren mogen zijn,

mens ben je,
met mens met een hart,

strek je uit,
laat zien wie je bent,

heb het hart
om een naaste te zijn,
om lief te hebben.

Hans Bouma