Wereldgebedsdag 2021


Wereldgebedsdag 5 maart 20212021  _   “ROTSVAST”
online te volgen via Kerkomroep.nl om  19:30u.


In deze tijd van de pandemie was het onzeker of de Wereldgebedsdag op
5 maart 2021 doorgang kon vinden.
Jaarlijks wordt deze dag op de eerste vrijdag van maart, wereldwijd, gevierd.
Sinds de instelling van deze Internationale Wereldgebedsdag, in 1919, is annulering nooit eerder voorgekomen.

Er werd een groot beroep gedaan op onze vindingrijkheid.
We hebben geprobeerd een mooie online viering te maken,
die we voornemens zijn uit te zenden op 5 maart via kerkomroep

Nederland is sinds 1929 één van de 173 landen die mondiaal verbonden zijn, waarbij we er samen voor zorgen
dat de Wereldgebedsdag een levende getuigenis is en blijft van gebed en onderlinge solidariteit.

Wie kent het land Vanuatu?
Vanuatu is een tropische Archipel, gelegen in de Stille Zuidzee / Oceaan, met meer dan tachtig eilanden,
waarvan er vijfenzestig bewoond zijn.
Het is een erg mooi land, vele eilanden met een prachtige natuur en met bewoners van
diverse etnische groeperingen en talen.
De eilanden zijn echter ook kwetsbaar en vatbaar voor natuurrampen, waaronder aardbevingen,
cyclonen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen.
Dit land werd in 2018 verkozen tot het schrijven van liturgie voor de Viering Wereldgebedsdag 2021.

Het Thema voor de Wereldgebedsdag 2021 is “ROTSVAST”.
N.a.v. de teksten in Psalm 127: 1, Spreuken 24:3 en Matheus 7:24-27.
Deze Bijbelteksten spreken over kiezen voor een stevig fundament voor je huis.
Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand.(Spr.24:3)
Het is begrijpelijk dat hiervoor is gekozen, gezien de regelmatige orkanen en aardbevingen die in dit gebied woeden.

Het kunstwerk/ het schilderij op de poster is gemaakt door Juliette Pita,
de meest bekende kunstenaar van Vanuatu, geboren in 1964.
Het schilderij is getiteld ‘Cycloon Pam ll:13 maart 2015’;

Tot slot. Ondanks dat onze toekomst onzeker is blijven we hoop en vertrouwen houden
op betere tijden waarin we in onze jaarlijkse Gebedsdag-vieringen
elkaar mogen blijven bemoedigen en inspireren om door gebed en
actie onze gaven en talenten in dienst van elkaar en van de samenleving te stellen.

En over bergen en door dalen gaat ook ons lied de wereld rond
weerklinkt als echo vele malen een etmaal lang van mond tot mond.
Zo vormen wij een kring van bidden om Uw genade en Uw kracht
Voor medemensen uit ons midden, dit volk dat hulp van u verwacht.