nieuwsbrief Stichting Albanië

Wat doen wij als Stichting?
Onze stichting helpt mee aan de verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare mensen in de Albanese samenleving: gehandicapten, ouderen en kinderen.

Bezoek 2020.
Helaas is het voornemen onze projecten te bezoeken niet doorgegaan vanwege de coronapandemie. We hopen dat het dit jaar weer mogelijk wordt.

Sajmir en Carla.
In Albanië hebben wij veel contact met Sajmir. Hij en zijn vrouw Carla hebben een opvangcentrum voor gehandicapte kinderen van arme gezinnen. Sommige kinderen worden van huis opgehaald en zijn soms dusdanig vervuild dat ze eerst een lekkere douche krijgen en een goede maaltijd. Verder worden ze bezig gehouden met therapie en wordt er gebeden/gezongen en geknutseld. Onze stichting heeft ook in het afgelopen jaar financiële steun geboden om dit werk mogelijk te maken.

Acties voor familie Koka.

Familie Koka

Doordat Sajmir veel in contact komt met arme gezinnen, ziet hij ook wie het erg moeilijk hebben. Zo ook de familie Koka. Ze hebben een gehandicapte zoon en leven in een tent omdat hun huis verwoest is. Daarom heeft Sajmir ons gevraagd of wij iets kunnen betekenen voor deze familie. 

We hebben verschillende acties gehouden om geld in te zamelen voor een huis. We verkochten appeltaarten en brunche- pakketten en maakten op bestelling kerstpakketten. Mede door de vele positieve reacties, donaties en bestellingen kunnen we het financiële plaatje rondkrijgen. In december is men begonnen met het bouwen. We krijgen regelmatig foto’s oegestuurd.

Op onze website is het bouwproces te volgen met diverse foto’s. We begonnen met een foto van het vervallen huis en op dit moment staat er al een nieuwe en is het bouwproces afgerond, GEWELDIG!

Schoolmeubels.

Door de Christelijke basisschool in Stedum en twee basisscholen in Spijk zijn de schoolmeubels aan onze stichting gedoneerd. Met hulp van veel vrijwilligers zijn de scholen leeggehaald en tijdelijk opgeslagen in Stedum en Spijk.


 

Twee transporten zijn inmiddels vertrokken. Een derde vracht gaat dit voorjaar op transport naar Albanië. Ook zijn er veel andere hulpgoederen tesamen met deze transporten vervoerd. De transportkosten zijn ook door onze stichting betaald.
Inzamelen baby- en kinderkleding.
Zoals u misschien wel weet zamelen we ook baby- en kinderkleding (0-14 jaar) in. Dit brengen we naar een depot in Abbenes en van daaruit gaat het op transport naar Albanië. We hebben een inleveradres in Stedum en Grootegast.

Diverse projecten.
Naast bovengenoemde hulp hebben we in het afgelopen jaar o.a. financiële hulp geboden aan :
• Voedselpakketten voor slachtoffers van de aardbevingen in Albanië;
• Donatie voor daklozen n.a.v. de aardbevingen in Albanië;
• Projecten van Operatie Mobilisatie voor special needs in een opvangcentrum;
• Johnathan Centrum  in Tirana, voor kinderen met het syndroom van Down;
• Maandelijkse bijdrage voor de aankoop van luiers en andere eerste levensbehoeften van een meervoudig gehandicapte jongen;
• Stichting Oaz, dagopvang van Sajmir en Carla (zie blz. 1)

Al met al hebben we een zeer productief jaar achter de rug!
Mede door uw steun en bijdragen kunnen we dit voor onze medemensen in Albanië doen! Wij zijn u daar enorm dankbaar voor!

Voor meer informatie klik op onderstaande link:
www.stichtingwerkgroepalbanie.nl

NL04 INGB 0002 0239 50,
t.n.v. Stichting Werkgroep Albanië.
Onze stichting is ANBI goedgekeurd.

Namens het bestuur een hartelijke groet,
Jelte Zwerver, Anda Zwerver-van Dijk,
Grietha Kruidhof-Bos, Carola Kruidhof.