Zonnekerk mei

Lieve mensen van Shalom, Zonnekerkers en kinderen,
De Paasdagen zijn alweer voorbij, waarin we mochten vieren dat Jezus echt opgestaan is uit de dood.
We gaan nu vertellen hoe het verder met de opgestane Jezus is gegaan.

Hemelvaart en Pinksteren
Jezus leeft.
Steeds weer gaat hij naar zijn leerlingen toe.
Hij praat met ze over het rijk van God.

Zijn leerlingen vragen hem: “Heer wordt u nu gauw koning over Israël?”
Maar Jezus zegt:” Dat zullen jullie nog wel zien. God de Vader zal daarvoor zorgen.
Gaan jullie maar aan alle mensen over mij vertellen.
Ga ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

Daarna gaat Jezus met hen de berg op. Hij zegt: “Jullie moeten straks teruggaan naar Jeruzalem en daar blijven. De Heilige Geest zal komen en jullie kracht geven.
Jullie zullen dan vrijuit over mij kunnen spreken, in Jeruzalem en in de hele wereld.”

Dan zien ze dat God hem in de hemel opneemt.
Een wolk neemt hem mee. Ze zien hem niet meer.
Ze blijven naar de lucht staren.

Opeens staan daar twee mannen. Ze hebben witte kleren aan en zeggen:
“Jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is weg. God heeft hem in de hemel opgenomen.
Maar Hij zal terugkomen net zoals Hij is weggegaan.”

De leerlingen lopen terug naar Jeruzalem. Ze gaan naar de zaal waar ze altijd bij elkaar komen.
Dat is ergens boven in een huis.
Daar zijn ze allemaal samen: de elf leerlingen en de broers van Jezus, met Maria, zijn moeder, en nog een paar vrouwen.
Ze bidden met elkaar.

Het wordt Pinksterfeest. De stad is vol mensen, vrome Joden uit alle delen van de wereld.

Opeens: Wind en Vuur!

Het is in het huis van de leerlingen van Jezus. Die krijgen nu de Heilige Geest.
Zij praten over wat God heeft gedaan. De mensen op straat komen toelopen.
Ook de buitenlanders verstaan wat er gezegd wordt.Dan komt Petrus naar buiten. Hij zegt tegen de mensen:
“Jullie weten wat er met Jezus is gebeurd. Jullie hebben hem laten kruisigen en doden, maar God heeft hem laten opstaan uit de dood.
God heeft hem opgenomen in de hemel. Jezus geeft ons nu de Heilige Geest.
Geloof dat Jezus de Messias is en laat je dopen in Zijn naam en vertel het aan alle mensen.”
Veel mensen laten zich dopen.
Ze zoeken elkaar op en ze vertellen van Jezus.
Ze zingen over hem en ze helpen elkaar.

Dit was het verhaal over Hemelvaart en Pinksteren.

En wij mogen allemaal aan iedereen vertellen over de wonderen die Jezus verrichtte en over Zijn liefde voor ons.
Fijn dat we die blijde boodschap mogen delen en doorgeven aan alle mensen die we tegenkomen.

Wij wensen jullie Gezegende Pinsterdagen toe en tot de volgende keer.

Lieve groet van het team van de Zonnekerk en we hopen elkaar over een poosje weer te kunnen ontmoeten.