Kinderkerk: Gebed voor de wereld

Vandaag lezen we een Bijbelverhaal over Jezus. Jezus zorgde goed voor andere mensen. En hij zei tegen zijn vrienden: ‘Wat ik doe, dat kunnen jullie ook gaan doen.’ Misschien vonden ze dat best moeilijk. Maar ze konden het toch echt!
Beluister hier het verhaal van deze zondag:  
‘Zorg voor elkaar’ (Johannes 17:14-26)

Gebed voor de wereld
We bidden voor de schepping, voor alles wat groeit en bloeit.
wilt U zorgen voor alles wat U heeft gemaakt, in de hemel en op aarde?
Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.

We denken aan de plekken waar oorlog en onrust is.
Wilt U zorgen dat mensen in vrede samenleven?
Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.

We denken aan de mensen en dieren die we moeten missen.
Wilt U dichtbij zijn als we ons alleen of verlaten voelen?
Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.

We denken aan deze wereld waar veel gebroken en stuk is.
Wilt U het beter maken?
Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.
Ook willen we U laten weten wat wij wensen voor de wereld: (hier is ruimte om je eigen wensen te noemen)
We vieren dat we leven, dat we samen mogen zijn.
Dank U dat U ons leven lucht geeft!
Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.
Amen

Liederen:
Dank U wel voor de sterren
Daarom bidden wij
Wereldplan

Verwerking:
Jezus vertelde de mensen over God. Hij praatte veel met mensen en hij sprak met God. Over onrecht, over nood en zorg, over geloof en ongeloof.

Werkblad 1
Teken waar jij voor wilt bidden
Nodig: (kleur)potloden, stiften.

Werkblad 2
Jezus bidt voor de wereld. Vraag eens: ‘Als jij denkt aan onze wereld, waar zou jij dan voor willen bidden?’ Begin maar klein: noem een naam van een familielid bij elk poppetje met een F, een vriend of vriendin bij elk poppetje met een V, iemand uit jouw dorp of stad bij elke S, iemand uit Nederland bij een L en iemand uit de wereld bij een W. Zo kom je de hele wereld rond. Kinderen kennen ongemerkt veel mensen, van sport, muziek, school, jeugdjournaal, de camping, vloggers en andere media. Zijn er thema’s waarvoor je zou willen bidden? Schrijf ze op de wereldbol.