Zonnekerk juni

Lieve mensen van Shalom, Zonnekerkers en kinderen,
Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn bij het uitkomen van deze Nieuwsbazuin alweer voorbij. We hebben de opdracht van Jezus meegekregen om aan iedereen te vertellen over Gods goedheid en de liefde van Jezus voor de mensen.
Wat heerlijk om dit te mogen delen met mensen om ons heen!

Nu gaan we een verhaal vertellen waarin we kunnen lezen/horen hoe belangrijk het is dat we begrijpen wat er in de bijbel staat, om zo echt te kunnen geloven in God en Jezus. En dat hoeft niet moeilijk te zijn….

De man die gedoopt werd
Een deftige man uit Afrika is op weg naar Jeruzalem. Hij rijdt de stad binnen.
Daar gaat hij naar de tempel. Hij gaat God aanbidden, maar hij wil meer van God weten. Daarom koopt hij een bijbel.
Nu reist hij weer terug naar zijn land. Hij zit in de reiswagen hardop in zijn bijbel te lezen. Hij leest het boek van de profeet Jesaja.

Filippus is een ouderling van de gemeente in Jeruzalem.
De heilige Geest zegt tegen hem: “Filippus, loop de weg naar Gaza op.”

Als Filippus daar is, komt net de reiswagen langs met de deftige man.
Filippus hoort hem hardop lezen. Hij vraagt: ”Begrijpt u wat u daar leest?”
“Nee, ik begrijp het niet.” antwoordt de man. “Er is niemand die het mij uitlegt.
Maar als u wilt, stap in en kom naast me zitten.”
Samen lezen ze verder. Filippus legt hem alles uit. Hij begint bij dat boek van de profeet Jesaja. Hij vertelt de man uit Afrika het goede nieuws over Jezus.
Hij zegt ook dat iedereen die bij Jezus wil horen, gedoopt mag worden.

Onderweg komen ze bij een plaats waar water is.
De man zegt: “Kijk daar is water, wilt u mij dopen? Ik wil bij Jezus horen.”
Hij laat de wagen stoppen. Filippus en de man gaan het water in.
Daar doopt Filippus hem in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Als de man uit het water komt is Filippus opeens weg, hij ziet hem niet meer. De man stapt weer in zijn wagen.
Hij reist verder, terug naar zijn land.
Hij is erg blij. Hij is gedoopt. Hij hoort nu voor altijd bij Jezus.
Ook hij begint een nieuw leven.

Wat was dit een toepasselijk verhaal om de Pinksteropdracht zó ten uitvoer te mogen brengen.
Zo mogen we allemaal onze weg met blijdschap vervolgen.

Wij wensen jullie een liefdevolle groet namens de Zonnekerk groep.