Zonnekerk juli-augustus

Lieve mensen van “Shalom” en allen die de Zonnekerk een warm hart toedragen.
Deze Nieuwsbazuin is voor de maanden juli en augustus. Dat betekent dat dit de laatste keer is in dit seizoen dat we vanuit de Zonnekerk een Bijbelverhaal schrijven.

We gaan er hoopvol vanuit dat we in september weer kunnen starten met een nieuw seizoen van “Shalom” in de tuinkamer van Trudy. En dat er dan weer kerkdiensten georganiseerd kunnen worden die ook jullie zullen aanspreken.

Het is heel fijn dat er nu weer wat meer mogelijk is. We blij mogen zijn met iedere versoepeling na deze heftige corona periode.

Het Bijbelverhaal gaat over de “nieuwe hemel en de nieuwe aarde.”

God maakt alles nieuw.
Heel lang geleden maakte God de hemel en de aarde.
Hij maakte de zon en de maan, de bomen en de planten, vogels en de dieren.
Hij maakte ook de mensen.
Alles wat Hij maakte was erg mooi.

God zegt tegen de mensen: “Ik geef de aarde aan jullie. Jullie zijn de baas over alles wat ik heb gemaakt.
Denk eraan dat je de aarde goed en mooi houdt. Zorg goed voor alles.”

Maar de mensen denken aan andere dingen. Ze willen meer hebben en ze willen alles voor zichzelf houden.
Ze spelen de baas over elkaar.
De mensen maken ruzie. Ze voeren oorlog en maken elkaar dood.

De mensen zorgen niet goed voor de aarde.
Bloemen en vogels gaan dood. De aarde gaat kapot.

Er zijn kinderen die hun vader en moeder kwijtraken.
Kinderen die geen eten hebben en ziek worden.
Kinderen die geen huis hebben. Niemand zorgt voor ze.
Wie zal er voor de kinderen zorgen?
Zullen ze eten krijgen en een huis om in te wonen?
Hoe wordt het weer goed op de aarde?

Jezus komt en zegt tegen de mensen: “Begin een nieuw leven. Vertrouw op mij en doe wat ik zeg. Ik zal jullie helpen.”
Als de mensen weer vrienden worden en alles met elkaar delen, dan is het al een beetje begonnen.

Als de mensen voor elkaar zorgen, dan begint een nieuw leven.
Toch zijn er nog mensen ziek. Toch gaan er nog mensen dood.
Hoelang zal het duren voor alles nieuw is? Dat weet God alleen.

Maar het is beloofd. Dode mensen liggen nu nog in hun graf, maar Jezus roept mensen tot een nieuw leven.
Er is geen oorlog meer, mensen gaan niet meer dood.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn er dan.
God woont midden tussen de mensen, want …..

JEZUS IS ER!

Wat een blij vooruitzicht hebben we.
Als we met elkaar proberen op deze aarde liefdevol naar onze medemensen te zijn. Als we proberen geen ruzie te maken, maar geduldig te zijn.
Elkaar de hand te reiken en te vergeven, als er iets niet lekker liep.
Dan begint er al een beetje van die nieuwe aarde te ontstaan.

Lieve mensen, wij wensen jullie een goede en coronavrije zomer toe.
We kijken er naar uit dat we in september weer met elkaar kunnen starten en als vanouds iedere maand bij elkaar kunnen komen.
Een liefdevolle en hartelijke groet van de hele Zonnekerkgroep:

Anja, Louwien, Fenny, Jos, Willie, Ciska en Trudy.

Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.

Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen, kun je haast nergens heen.

Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.

Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.