Nieuws van de Kinderkerk

Vanaf startzondag is er weer wekelijks KINDERKERK

Maar…
niet meer zoals voorheen, voor alle groepen van de basisschool,
maar de ene week voor groep 1-2-3-4
en de andere week voor groep 5-6-7-8

Op de website en in de Nieuwsbazuin staat welke groepen aan de beurt zijn

Maar…
soms is het wel voor alle groepen, zoals op Startzondag.
In de Adventstijd, met Kerst, met Pasen, bij een gezinsdienst…

Dus….
Kijk goed op de website (maandrooster) en in de Nieuwsbazuin!!