Nieuwe (blog) berichten week 38

Wat is nieuw geplaatst?             18 – 9 t/m 25 – 9 (week 38)

Nieuwsbazuin oktober (ingelogd / geregistreerd)

Afkondigingen 19 september (openbaar)

Liturgie 19 september, Startzondag (openbaar)

Gedachte: U geeft rust (openbaar)

Muziek: Nearer to thee (openbaar)

Medeleven gewijzigd, 17 september (ingelogd/geregistreerd)

Update in moderamen 16 september (openbaar)

Uitnodiging startactiviteit Jeugdkerk (openbaar)

Nieuws van de Kinderkerk (openbaar)

Goochelen in de kerk??? (openbaar)

Blog:
Wij zoeken jou voor Taakgroep Eredienst (openbaar)
Altijd op zoek….. (openbaar)

Tevens vind u hier een aantal oudere berichten:
Fotogalerij verbouwing
Impressie kijkdag 24 april
(onderaan blz. klikken op ‘oudere’ )