Oproep: zangers en zangeressen gezocht

ZANGERS EN ZANGERESSEN  uit het Westerkwartier en omstreken

Wij zijn bezig om met elkaar een Projectkoor te vormen om de Passie Paas-Oratorium “Van liefde ongekend” van Johan Bredewout in te studeren. Met als doel 3 keer een uitvoering in 3 verschillende kerken in het Westerkwartier. Wij zoeken nog zangliefhebbers en zijn vooral nog op zoek naar mannenstemmen!

De repetitie avonden vinden plaats op de maandagavond van 19:30 – 21:30 uur in de PKN kerk in Boerakker. We starten vanaf maandag 4 oktober maar de gehele maand oktober kan men nog instromen.

Heb je belangstelling? Kom vrijblijvend langs op een repetitie avond en/of vraag om informatie via onderstaand telefoonnummer. Meteen opgeven mag ook via de organisatie:

Eeuwe Schaap (Boerakker), Ewout van Nijkerk (Leek), Gjalt de Jong (Oldekerk) en Dinie Bergsma (Boerakker). Voor informatie : 06 30496126.

“Van liefde ongekend” (naar het bijbelboek Marcus): Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en de opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het stuk bestaat uit twee delen: de cantate ‘Lam Gods’ en de cantate ‘Christus is waarlijk opgestaan’. ”Van liefde ongekend” is het centrale thema van het oratorium. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ‘My song is love unknown ‘ van Samuel Crossman (1664).