Dorcas voedselactie 2021

In de Nieuwsbazuin mist een letter bij het rekeningnummer, daarom dit artikel op de website.

De Dorcas voedselactie van 2021:

De Dorcas werkgroep te Grootegast heeft besloten om dit jaar, indien mogelijk, een inzamelingsactie te organiseren via de plaatselijke kerken en een huis aan huis actie in de vorm van een flyer met QR-code.

Ook kunt u natuurlijk de voedselactie steunen door een gift.

De bankgegevens van Dorcas voedselactie zijn:
NL04 RABO 0106 2500 00
o.v.v. Voedselactie 2021

Voor meer informatie kunt u ook kijken op  www.dorcasvoedselactie.nl

Met elkaar hopen we ook dit jaar op een geslaagde actie, zodat we de nood van de allerarmsten iets kunnen verzachten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

                   namens de Dorcas werkgroep, Betsy Katerberg en Baukje de Jong