Zonnekerk november

Het startweekend van 18 en 19 september was een heel goed begin van het nieuwe seizoen. Er was in en om de kerk voor ‘elk wat wils’. Het weer werkte ook geweldig mee, dat was echt een cadeautje van boven.

We kunnen er met een goed gevoel op terugkijken.

Bijbelgespreksgroep ‘Shalom’
Op 4 oktober kwamen we als Bijbelgespreksgroep “Shalom” na een lange tijd weer bij elkaar in de tuinkamer van Trudy.
Wat was dat een fijn weerzien en het voelde als vanouds en vertrouwd.
We mochten zelfs een nieuw lid begroeten: Weier.

Onder het genot van een kopje koffie en thee met traktatie van Martha (vanwege haar verjaardag) kon iedereen het lief en leed van de afgelopen tijd delen met elkaar.

Weier stak de kaars aan. Ons gebed ging uit naar alle zieken en mensen met verdriet en moeiten en naar de dieren wereldwijd vanwege dierendag.

We zongen ons lied “Shalom chavarim” en nog wat andere liederen op verzoek.

Daarna vertelde Trudy een ‘wijsheidsverhaal’.
In de bijbel zouden we het een gelijkenis noemen.
Dit verhaal kan ons helpen om te beseffen dat een beperking geen ‘beperking’ hoeft te zijn. Een ‘beperking’ kan een bijzondere waarde hebben. Het hangt er maar vanaf hoe je ernaar kijkt.

Daarna was er de 2e pauze en de vraag waar we dit seizoen voor gaan sparen.
De volgende bijeenkomst gaan we daarover beslissen.

Na de pauze kwam het overbekende maar prachtige verhaal van: “Het verloren schaap”.
Hoe bijzonder is het dat als de herder één schaapje mist, hij net zo lang gaat zoeken totdat dit schaapje gevonden is.
Hoe blij de herder was toen het schaapje gevonden was en het aan iedereen vertelde.
Dat we mogen weten dat Jezus/God die goede Herder is en wij zijn schaapjes.

Als wij Hem vergeten en van Hem weglopen, gaat Hij erop uit om ons te zoeken. En Hij zoekt net zolang tot Hij ons heeft gevonden.

We zongen de liederen die er heel mooi bij pasten, zoals: ‘Jezus is de goede Herder’ en het lied van Hanna Lam: ‘De herder heeft zich niet vergist’.

Tot slot het gezongen ‘Onze Vader’ in alle toonaarden.

We wensten elkaar wel thuis en de volgende keer hopen we weer bij elkaar te komen op maandag 8 november aan de Reiger nr.7.

Een hartelijke groet namens het hele team van Willy en Trudy.