Zonnekerk april

Gelukkig kunnen we door de corona-versoepelingen wat meer organiseren.
We zijn hier dan ook druk mee bezig. In de volgende Nieuwsbazuin (mei) hopen we hierover meer te kunnen vertellen.

Bijbelgespreksgroep “Shalom”
Op maandag 7 maart mochten we weer bij elkaar komen in de tuinkamer bij Trudy. Het weerzien was blij en hartelijk.
Er was veel te vertellen en we leefden mee met ieders wel en wee.
Wijer stak de Paaskaars aan en ook de kaars die klaarstond voor de mensen in Oekraïne.
Het gebed had vele persoonlijke vragen aan God, maar ging vooral ook uit naar de mensen en de dieren in Oekraïne waar nu zo’n heftige oorlog woedt.


Ook de dankbaarheid dat we weer bij elkaar mochten komen was in het gebed opgenomen.
We zongen ons vaste lied “Shalom chavarim”. De tekst van dit lied was nu wel heel toepasselijk nu de oorlog zo dichtbij is: “Vrede mijn vriend, tot wij elkaar weer zullen ontmoeten.”
Omdat we in de 40-dagentijd leven, heeft Trudy alvast een begin gemaakt met het lijdensverhaal van Jezus en daar gaan we de volgende maand mee verder.    

Daarna kwam een gelijkenis van Jezus over de twee broers. De vader van de broers vroeg aan de ene broer: “Wil je me helpen in de appelgaard, want de appels zijn rijp en moeten nodig geplukt worden.” De zoon zei: “Nee papa, ik ben met andere dingen bezig en ga u niet helpen.” Maar hij bedacht zich en ging papa toch helpen.

Ook aan de 2e zoon vroeg de vader of hij hem wilde helpen en deze zoon zei: ”Ja hoor papa, ik kom u zeker helpen.” Maar hij vergat wat hij had beloofd en kwam niet opdagen. Over welke zoon was die vader het meest tevreden?
Jezus zegt: ”Wat we doen is belangrijker dan dat wat we zeggen.”

Na de pauze en de collecte voor Albanië mochten we de gelijkenis horen van het huis op de rots.

De ene man bouwde met heel veel moeite en inspanning een huis op de rots. En ondanks de regen, het onweer, de bliksem en stormen bleef het huis rotsvast staan en de man voelde zich veilig en wel in zijn stevige huis.
De andere man bouwde met gemak al flierefluitend een huis op zand. Hij was heel gauw klaar met het bouwen. Maar toen kwamen de regen en de storm, het onweer en de bliksem, en het zand onder zijn huis spoelde weg. Het hele huis viel uit elkaar. Wat dom van die man om zijn huis op zand te bouwen.

Jezus zegt: “Ik ben net als die rots van die verstandige man. Als je op Mij vertrouwt, zal Ik je nooit in de steek laten.”

Er werden nog wat vragen gesteld en de hoop werd uitgesproken dat die domme man toch nog een kans mocht krijgen om opnieuw te proberen een stevig huis te bouwen. En daar waren we allemaal van overtuigd: God wil ons zeker een tweede kans geven als we iets verkeerd hebben gedaan.

We sloten de avond af met het luisteren naar het “Onze Vader” in het Oekraïens, en daarna zongen we met elkaar het “Onze Vader” van Elly en Rikkert.

Het was weer een fijne en intense avond waarin we veel mochten delen met elkaar.

De volgende bijeenkomst is op 4 april. Dan hopen we elkaar weer in gezondheid te mogen ontmoeten om 19.00 uur in de tuinkamer van Trudy, Reiger 7.

Met een hartelijke groet van het hele Zonnekerkteam.

Ciska en Trudy.

OPROEP.
De Zonnekerk zoekt enkele vrijwilligers om mee te helpen bij activiteiten of ondersteuning bij de bijbelgespreksgroep “Shalom”. Je kunt contact opnemen met:

  • Trudy Edelman (tel. 631116) of
  • Jos Dolislager (tel. 613643)

    GEWOON DOEN, WE HEBBEN JE NODIG!