Zonnekerk mei

  • Zondag 12 juni: gezins-/bloemendienst.
  • Broodmaaltijd (datum in juni laten we nog weten).
     

Bijbelgespreksgroep “Shalom”
Maandag 4 april was het weer zover dat we bij elkaar kwamen in de tuinkamer van Trudy.
Jantsje had haar hondje Trixie meegenomen en dat bracht veel gezelligheid met zich mee. Trixie werd dan ook heftig verwend met hondenkoekjes.

Na de inloop met koffie en persoonlijke verhalen stak Jantsje de Paaskaars aan en Weyer de Oekraïnekaars.

Er was weer veel om voor te bidden. O.a. voor Weyer – wiens vader pasgeleden is overleden – vroegen we om troost en bemoediging voor hem. Ook baden we natuurlijk voor de mensen uit Oekraïne die zoveel moeten lijden in deze oorlog.
Daarna zongen we ons lied “Shalom” en bespraken we wat de twee belangrijkste geboden zijn. Het 1e gebod: “Heb God lief” en het 2e gebod: “Heb je naaste lief als jezelf.”

Trudy vertelde het verhaal van Palmpasen: hoe Jezus op een ezel reed door Jeruzalem en werd toegejuicht door de mensen met de woorden: “Hosanna, groot is onze Koning”.

De discipelen gingen daarna het avondmaal bereiden, wat voor Jezus het laatste avondmaal zou zijn.
Jezus wist dat Hij moest lijden, dat Judas hem zou verraden en dat Petrus tot 3x toe zou zeggen dat hij Jezus niet kende.

Na de pauze ging het verhaal verder met het hele proces van de veroordeling van Jezus tot aan de kruisiging.

Voor sommigen was het weer heel indrukwekkend om dit verhaal te horen en ze waren diep verontwaardigd dat dit zomaar kon gebeuren: dat een onschuldig mens aan het kruis werd gehangen.

Maar gelukkig loopt het goed af, want zoals Jezus al had voorspeld, stond Hij na 3 dagen weer op uit het graf. Jezus krijgt de tijd om samen met zijn leerlingen nog een poosje op te trekken en hun te leren hoe zij overal in de wereld mogen vertellen over God en over Jezus.


En daar gaan we de volgende keer over vertellen: over Hemelvaart en Pinksteren.
Er werd nog wat nagepraat en gezongen en tot slot zongen we het: “Onze Vader.”
We namen afscheid van elkaar en kregen allemaal een zakje met Paaseitjes mee met de wens: Gezegende Paasdagen!

Palmpasen, zondag 10 april
Het was ook heel mooi dat op de zondag van Palmpasen een aantal mensen van de Zonnekerk en Shalom aanwezig waren in de kerk. Ze hebben een mooie Palmpasenstok gemaakt en deze mee naar huis genomen.

De volgende bijeenkomst is op 9 mei en niet op

2 mei. Dan hopen we elkaar weer in gezondheid te treffen in de tuinkamer van Trudy aan de Reiger 7.

Tot dan lieve mensen.
Een hartelijke groet namens het Zonnekerkteam, Jos en Trudy.