Zonnekerk juni

  • Zondag 12 juni: doopdienst.
  • Afsluiting seizoen: broodmaaltijd: dinsdag 14 juni vanaf 17.30 uur.
     

Bijbelgespreksgroep “Shalom”

De laatste bijeenkomst van ‘Shalom’ in de tuinkamer van Trudy was op 9 mei 2022.
Na de inloop met koffie en thee en het delen van de ervaringen van de afgelopen maand mocht Fenny de Paaskaars aansteken en stak Jantsje de Oekraïne-kaars aan. Marianne stak de overige kaarsjes aan.

Het gebed was natuurlijk voor de mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne, maar ook voor andere mensen zonder dak boven het hoofd. Ook werden er persoonlijke vragen aan God gesteld en of het bijbelclubje Shalom mocht blijven groeien.
We zongen weer het hoogste lied met ‘Shalom chavarim’ en wat andere liedjes.

Daarna vertelde Trudy het verhaal van de tijd dat Jezus opgestaan was en de discipelen vertelde wat hun opdracht was.

We gaan dan naar het meer van Tiberias waar Petrus met nog een aantal leerlingen van Jezus weer zouden gaan vissen. Petrus voelde zich nog altijd schuldig dat hij tot drie keer toe had gezegd dat hij Jezus niet kende.

Hij durfde niet onder de mensen te komen om over Hem te vertellen, want hij was zelf immers fout geweest?  Bedroefd besloot hij om samen met nog een paar andere leerlingen te gaan vissen. Maar ze vingen die nacht helemaal niets.
Toen ze weer aan het strand kwamen zagen ze een man die ze niet herkenden en die man vroeg: “Hebben jullie iets te eten?”
“Nee jammer genoeg niet, we hebben vannacht geen enkele vis gevangen.”
“Jullie moeten het net ook eens aan de rechterkant van de boot uitwerpen”, zei de man, “dan zal het beter gaan.”

Tja, waarom zouden ze dat niet gaan proberen?
Ze wierpen de netten uit aan de andere kant van de boot en tot hun grote verbazing waren er zoveel vissen in het net gekomen dat de netten bijna scheurden.

Vol verbazing kwamen ze weer aan op het strand en zagen ze dat de man een vuurtje had gemaakt. En ineens herkenden ze Hem, het was Jezus.
Petrus was zo blij, maar ook een beetje bang: wat zou Hij zeggen?
Jezus nodigde hen uit om te eten van de vis die ze net hadden gevangen en op het vuur gebakken was, en deelde het brood en de vis.
Ach wat was het vertrouwd dat Jezus de maaltijd weer met hen deelde.
Toen vroeg Jezus tot driemaal toe aan Petrus of hij van Hem hield.
En tot drie keer toe zei Petrus, die ook wel Simon genoemd wordt: “Maar Heer U weet toch dat ik zielsveel van U houd?” en hij werd er verdrietig van.
Toen zei de Heer: “Weid mijn schapen.”

En ineens begreep Simon Petrus dat Jezus dit tot drie keer toe aan hem vroeg omdat hij Jezus tot drie keer toe had verloochend. Had de Heer hem vergeven en mocht hij weer meedoen? Ja, dit was de opdracht voor Simon Petrus en alle andere leerlingen om de mensen over Hem te vertellen.
Een indrukwekkend verhaal waarin het vergeven van elkaar weer duidelijk naar voren komt.

Daarna was het pauze en bespraken we dat we ter afsluiting van dit seizoen een broodmaaltijd gaan houden.


Na de pauze kwam het verhaal over de Hemelvaart en het Pinksterfeest.
De leerlingen gingen samen met Jezus naar de berg en daar gaf Jezus hun de opdracht dat ze terug moesten gaan naar Jeruzalem: “Want daar zal de Heilige Geest over jullie komen die jullie de kracht geeft om over Mij te kunnen spreken.”
En dan zien ze Jezus in een wolk verdwijnen.

Ze keren terug naar Jeruzalem en maken daar het wonder van de Geest mee.

Er waren heel veel mensen in Jeruzalem die allemaal verschillende talen spraken, maar ineens begon het hard te waaien en ieder zag boven het hoofd van de ander een lichtschijn als van een vlam. Er gebeurde iets met hen: ze voelden zich moedig en sterk zoals Jezus hun had beloofd.
Nu konden en durfden ze de mensen over Jezus te vertellen en kon iedereen elkaar verstaan.
Nog diezelfde dag kwamen er vele mensen tot het geloof in Jezus en werden deze mensen gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En zo mogen wij dat ook doen in ons eigen huis, in onze straat en in ons dorp en omgeving om over de liefde van God en Jezus te spreken.
Na wat vragen sloten we af met het zingen van enkele liederen en ‘het onze Vader’.

Het was een fijne avond en we mogen nu uitkijken naar de broodmaaltijd op dinsdag 14 juni om 17. 30 uur in één van de zalen van de Goede Herderkerk.

Iedereen is welkom, dus neem gerust je vriend of vriendin mee.
We maken er met elkaar een mooie avond van.

Met lieve groet van het hele Zonnekerk team, Fenny en Trudy.