Preek, gehouden op 15 mei 2022, Openbaring 19: 1 – 9

Ds. Rina Mulderij

Gemeente van Jezus Christus,

Volgens mij zou elke eredienst een feestje moeten zijn. Feest, omdat we samen komen in Jezus’ naam en God elke dag mogen loven om de grootse daden die Hij heeft gedaan. Feest, omdat we dat samen mogen doen vanuit het leven van alledag dat we leiden. Feest, omdat er nog grotere dingen aan zitten te komen zoals de komst van Gods Rijk van vrede, wanneer het kwade er niet meer is, want God heeft dit dan te niet gedaan. Wat een feest zal dat zijn, gemeente: een einde aan alles wat ons neerdrukt, aan alles wat ons vast doet zitten in zonde en ellende, waar we in kringetjes rond lopen of waar we moedeloos zijn geworden. Leven met God zou elke dag een feest moeten zijn, maar eigenlijk zien we daar niet zo veel van terug in ons eigen leven of in onze omgeving. Eerder het tegendeel: berichten van oorlog, honger,  onderdrukking, waar levens om diverse redenen in de knoei zijn komen te zitten, ziekte, waar je niet vanaf kunt komen, je mist mensen die je lief zijn, je verlangt naar een nieuw begin te midden van doods- en dorheid. Hoe durft deze dominee dan over feest te beginnen? Kijk maar om je heen en je ziet: het is kommer en kwel, een aards tranendal.

Misschien is het juist dan goed om voor ogen te houden, waar wij naar toe leven in christelijk geloof, met de goede boodschap van Jezus Christus. Met geloven krijgen we geen toegangsbewijs tot de hemel, maar het gaat om een manier van leven die erop gericht is om te midden van de ellende ons oog te houden op God, om bij te dragen aan een leven dat Gods goedkeuring kan wegdragen, opdat wij leven in vrede en rechtvaardigheid en dat wij geen afbreuk doen aan Zijn Rijk door achter politieke, economische systemen aan te gaan zoals een reu achter een loopse teef aan gaat. Met andere woorden: dat wij niet achter de hoer aan, wat erg mooi en verleidelijk lijkt, maar die in de grond door en door verrot is. De Bijbel gebruikt geen lieflijke termen voor het kwaad, maar openbaart de ware aard ervan en wil eraan bijdragen om uit-eind-elijk dit de wereld uit te krijgen. Daartoe vraagt God ook ons, dat wij met alles wat er in ons is, goed doen, Zijn weg volgen, die naar een nieuwe tijd zal leiden.

We ontvangen in dit deel van Openbaring een uitnodiging om bij het bruiloftsfeest van het Lam en Zijn bruid aan te schuiven, want “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd”. En ben jij gelukkig, omdat ook jij een uitnodiging hebt ontvangen? Of weet je het zo net nog niet? In de hele Bijbel liggen uitnodigingen op ons te wachten om die aan te nemen. Bij de profeten en bij Jezus zelf horen we over het feest van God als een soort bruiloft, waartoe velen zijn genodigd, maar waar niet iedereen heen wil gaan – kijk maar naar het verhaal, waar de één na de ander naar hun mening belangrijkere zaken te doen heeft – of waar mensen niet goed voorbereid zijn – denk aan het verhaal van de vijf dwaze en vijf wijze meisjes of aan het verhaal, waar een gast zonder feestkleed aanzit, maar die in de uiterste duisternis geworpen wordt. Dit feestkleed kun je vergelijken met het linnen kleed van de bruid, dat voor de goede daden van de heiligen staat (vers 8). Dus die gast zit er zonder goede daden aan in Gods Koninkrijk en hij verwacht dat het zo wel goed is.

Johannes van Patmos ziet in het bruiloftsfeest de feestelijke aankondiging van Gods komend rijk. Hij borduurt verder op verhalen uit de Hebreeuwse Schrift en hij wil zo bij zijn gehoor ingang vinden voor vreugde om die nieuwe tijd, waar hemel en aarde één zullen zijn. Eén zoals je dat kan worden in een huwelijk en verbond tussen God en het volk Israël. Ook de christenen in Asia Minor mogen horen dat zij zijn uitgenodigd zijn om één te worden met Christus. De tijd is bijna daar. Heb nog geduld, want God is bezig met de algehele overwinning. Hij strijdt tegen het kwaad. Het is een hardnekkige strijd, die tijd en energie kost, omdat het overal is: versla je één kop, keren er twee voor terug. Zonde, kwaad is diepgeworteld, maar uiteindelijk zal God overwinnen. Ook wij mogen ervaren dat kwaad en zonde niet stand houden, dat we niet kopje onder hoeven te gaan. De vervuiling ervan mogen we van ons af halen, opdat we zuiver en stralend gekleed voor God zullen staan – we zullen dan zijn zoals God ons bedoeld heeft.

Sta jij voor dit feest van God klaar? Of heb je nog vele mitsen en maren? Als God zo goed is, waarom staat Hij het kwaad toe? Als God in Christus Pasen overwonnen heeft, waarom leven wij dan al niet als nieuwe mensen? Als God niet het lijden wil van wie bij Hem horen, waarom lijden we dan nog steeds? Dit zijn geen gemakkelijke vragen, waar we geen eenduidig antwoord op krijgen. Alsof het maar van één kant moet komen. Een huwelijkse relatie werkt niet als de één geeft en de ander neemt en neemt. Geloven vraagt ook wat van ons. We hebben alle gereedschappen en zaadjes ontvangen om van deze aarde een betere te maken, maar we doen er soms, ik bedoel vaak genoeg, niets mee. Het licht gaat onder de korenmaat en we hebben het er maar niet over dat wij Jezus volgen. Of dat de goede boodschap je inspireert om het leven vol liefde en gerechtigheid voor anderen te maken.

Ik denk, nee ik geloof, dat als wij eerlijker voor ons hart uitkomen, we al iets van dat feest mogen zien dagen dwars door alle ellende heen. Het gaat om een innerlijke bereidheid om bij God te horen, om gasten op Zijn feest te zijn, dat maakt dat wij al uit het kringetje worden gehaald, waar wij ijsberen in ellende, nood, kwaad, zonde, teleurstelling en verdriet. Gods feest komt naar ons toe. Hij wil ons meenemen in de vreugde die er zal zijn. Dat die vreugde al vandaag in ons hart kan zijn, wanneer we ons inzetten voor een schonere wereld. We kunnen beginnen in het klein door zwerfafval langs de kant van de weg op te pakken, wanneer we er langs komen. Of dat we respectvol met elkaar omgaan, wie de ander ook is, of iemand nu armer of rijker is dan jij: we zijn allemaal geroepen om elkaar te zien zoals Jezus ons ziet. De een is niet minder dan de ander: voor God staan wij als gelijken. Welke uitdaging voor het hemels bruiloftsfeest wil jij gaan doen? Vandaag kunnen we al beginnen om anders in het leven te staan: onbaatzuchtig en gericht op God. Als we wat meer om de ander, wat minder om ons eigen ikje zouden denken, wat meer moed, minder angst zouden hebben, dan zouden we gelukkig zijn om te zien, dat God ons elke dag als nieuw uitnodigt om bij Zijn feest te zijn. Daar mogen wij klaar voor staan. Jij toch ook? Amen.