Zonnekerk juli-aug.

Zondag 12 juni mochten we als Zonnekerk aanwezig zijn bij de doop van Milou Aimée.
Dat was een mooie dienst en na afloop konden we de ouders van Milou feliciteren en gezellig koffiedrinken in de Schaapskooi.

En toen was er de broodmaaltijd op 14 juni waar we allemaal zo naar hebben uitgekeken.
Zaal 3 was goed gevuld met mensen die we allemaal kennen van o.a. het Bijbelclubje Shalom of van de Zijlen. De sfeer zat er goed in.
Jappie v.d. Veen speelde op zijn eigen orgel/piano zodat we lekker mee konden zingen.

Trudy heette ons allen hartelijk welkom en deelde mee dat de opbrengst van ons spaarproject voor Albanië mooi afgerond 50 euro is geworden.
Daar zullen Anda en Jelte Zwerver zeker heel blij mee zijn voor hun Stichting.

We begonnen de maaltijd met het zingen van ons vaste lied “Shalom chavarim” en daarna ging ds. Rina Mulderij voor in gebed.
We lieten ons de soep lekker smaken en de tafel was rijk gevuld met veel lekkers, vooral het kroketje ging er lekker in.

Rina vertelde een mooi verhaal over een uil en een kat. Zij vertellen aan elkaar dat ze vaak denken dat ze de enige zijn die iets niet kan en dat geeft dan een verdrietig en eenzaam gevoel. Maar dan komen ze tot de ontdekking dat er in boeken verhalen staan van mensen die ook onzeker en verdrietig zijn als ze iets niet goed kunnen.
En zo stimuleren de kat en de uil elkaar om boeken te gaan lezen zodat ze weten dat ze niet de enige zijn….

We sloten de maaltijd af met het gezongen “Onze Vader”.

                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Even een zijsprongetje: helaas is per ongeluk in de vorige Nieuwsbazuin van juni een stukje tekst niet afgedrukt.
In dat stukje stond dat de leerlingen van Jezus uit vissen waren gegaan en die nacht niets hadden gevangen.
Een man aan het strand die ze niet herkenden zei: “Hebben jullie iets te eten?”
“Nee”, zeiden de leerlingen: “we hebben vannacht geen enkele vis gevangen.”
De man zei toen: “Jullie moeten het net eens aan de rechterkant van de boot uitwerpen, dan zal het beter gaan”. En dat deden de leerlingen en ze vingen daarna heel veel vis.

En zo mogen wij in het leven het ook weleens over een andere boeg gooien en iets heel anders gaan doen dan we gewend zijn.

                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lieve allemaal, we wensen elkaar een mooie zomer toe en hopen elkaar weer in gezondheid te kunnen ontmoeten in september. Maar we komen elkaar ook vast nog wel tegen in het dorp of in de kerk.

Een liefdevolle groet namens het hele Zonnekerk team:

Jos, Ciska, Willie, Louwien Fenny, Anja, Rina, Trudy.