Preek, gehouden 12 juni 2022, doopdienst Milou

Ds. Rina Mulderij

Gemeente van Jezus Christus,

Onlangs heb ik de film Yesterday gezien. Na een wereldwijde stroomstoring van 12 seconden draait alles weer door. Jack Malik, een worstelende muzikant, komt er achter dat hij dan de enige persoon is die zich The Beatles kan herinneren. Wanneer hij voor zijn vrienden het lied Yesterday op z’n nieuwe gitaar meezingt, zijn zij geroerd dat hij zo’n mooi liedje heeft geschreven. Hij googlet wat en ontdekt dat niemand meer weet wie Ringo, George, Paul en John zijn. Jack raakt in verwarring, maar hij ziet ook zijn kans schoon. Hij weet de liedjes van de Beatles uit zijn hoofd te reproduceren. Het muzikale balletje begint al snel te rollen. Hij staat in het voorprogramma van Ed Sheeran en vervolgens krijgt hij een vet contract voor zijn neus. Maar ergens zint het hem niet: hij maakt naam dankzij liedjes die anderen hebben geschreven. Tijdens het concert, dat Jack geeft om ‘zijn’ liedjes te promoten, staan er volgens een roadie twee wat zonderlinge types, die de hele middag hebben staan wachten op Jack. Ze mogen toch even van Jack bij de kleedkamer naar binnen. Eentje heeft een yellow submarine, een gele duikboot bij zich. Jack verwacht niets goeds van deze twee types, een wat oudere huisvrouw uit Liverpool en een Rus met een wilde bos haar, maar ze bedanken hem voor de mooie muziek die hij van the Beatles zingt. Ze dachten allebei dat zij de enige waren die deze muziek nog kende, maar de één zegt: “ik kende de woorden van hun liedjes niet zo goed” en de ander: “ik kan niet zingen”. Als oude vrienden vallen ze elkaar om de hals, omdat de liefde voor The Beatles hen samen brengt. Tijdens een groot concert in Wembley Stadium vertelt Jack dat de liedjes niet van hem zijn en dat hij deze liederen openbaar stelt, zodat iedereen “I wanna hold your hand”, “Let it be”, “Hey Jude” of “All you need is love” kan zingen. Jack kiest niet voor het succes, maar voor de liefde: hij wil met zijn jeugdvriendin Ellie verder, die in dik en dun achter hem is blijven staan…. En ze leefden nog lang en gelukkig met elkaar.

Liefde vormt de basis voor het leven van iedereen. Ook in geloof is Gods liefde voor ons de grond van ons bestaan. Paulus zegt het al: zonder liefde ben ik niets. Liefde vormt ons helemaal, als het goed is en liefde kent haar bron in God. Zijn liefde gaat aan onze liefde vooraf. Ook kent deze liefde zijn ups en downs. We hebben het verhaal van de ark van Noach gehoord. God redt Noach en zijn familie door het water van de grote vloed heen en belooft dat er een nieuwe tijd aan komt. Aan die belofte denken we terug, dat God nooit meer de aarde zal bedekken met water, wanneer we een regenboog aan de hemel zien staan. Aan die woorden denkt ook de profeet Jesaja, als hij Gods belofte doorvertelt aan het volk Israël dat in de Babylonische ballingschap zit. Zoals God zijn belofte aan Noach heeft gedaan, “zo mogen ook jullie ervaren dat Ik aan jullie een nieuwe belofte doe. … Mijn liefde voor jou zal nooit verdwijnen. De belofte van vrede die ik maak, zal voor altijd duren … omdat ik van je houd.”

Ook al gebeuren er moeilijke dingen om jou heen, krijg je met ellende en nood te maken, misschien ben je zelf wel wat opstandig en weet je het zo net nog niet met dat geloof in God, omdat het wel erg gemakkelijk wordt gezegd, dat God nooit meer boos op je wordt of dat Hij jou niet meer bang zal maken – God is toch geen doetje die alles maar over z’n kant laat gaan? Of die alles met de mantel der liefde bedekt? Met zo’n God kan ik niks. Wel met een God die niet alleen zegt dat Hij van mij houdt, maar ook Zijn liefde toont en doet, als ik het wil zien en wanneer ik er geen oog voor heb. Maar die liefde betekent niet dat als ik maar rustig met de armen over elkaar blijf zitten wachten, dat God die oorlog weg vaagt of de reden voor mijn verdriet weg neemt. Gods liefde vraagt van mij, dat ik Zijn woorden van vrede waar maak, waar ik ben. Hier nu in de kring van familie en vrienden en medemensen, die ik wat beter of nog niet zo goed ken, mag ik mij inzetten voor vrede. Samen willen wij de stukjes vormen als een soort van patchwork lappendeken, waar Gods liefde zichtbaar wordt en zo willen wij de aarde overspoelen met liefde, vrede en geluk voor ieder mens. Gods liefde en vrede zijn werkwoorden, waar wij mensen mee aan de slag mogen gaan. Gods belofte, waar Milou ook in zal delen, roept ons allemaal op om daadwerkelijk werk te maken om mee te doen aan Gods nieuwe wereld, waar ieder mens in vrijheid en vrede mag leven, verlost door Jezus Christus, die ons is voorgegaan, opgestaan ten nieuw leven. Gods stem mogen wij horen, vandaag en morgen, heel ons leven, door dik en dun: omdat Ik van jou hou. Amen.