Jeugdkerk en Jeugdkerk plus

JEUGD
We gaan na de zomervakantie en na het startweekend weer starten met de maandelijkse bijeenkomsten van onze jeugd. En vanaf komend seizoen weer in De Deel want die is helemaal klaar. En gezellig geworden!
Wel gaan we de groep splitsen, want de groep wordt te groot en het leeftijdsverschil ook. Daarom hebben we vanaf nu:

JEUGDKERK

Dit is voor de jeugd die in de eerste of de tweede klas zit van het Middelbaar Onderwijs.

JEUGDKERK PLUS

Dit is voor de jeugd vanaf de derde klas van het Middelbaar Onderwijs.

Wij zullen met beide groepen op verschillende zondagmiddagen bij elkaar komen. Daarnaast wil de jeugd ook wel een soort inloopmiddag creëren waarbij zij elkaar gewoon kunnen ontmoeten, kletsen, naar muziek luisteren, filmpjes kijken etc. Ook daar gaan we mee aan de slag. Voor alle data: kijk in de agenda op de website of in de Nieuwsbazuin.

Janneke Gjaltema en Irene Leseman