Doop-op-belijdeniscatechese

Doop-op-belijdeniscatechese

Dit jaar ga ik met een jongere aan de slag met een doop-op-belijdenisgroep, want zij wil graag gedoopt worden. Ondertussen heb ik naast haar al vier andere mensen bereid gevonden om het onderlinge geloofsgesprek aan te gaan. Op 31 oktober om 19.30 uur beginnen we met deze groep. We komen dan samen bij mij in de pastorie om kennis te maken en een korte introductie bij christelijk geloven te geven. Voel jij je geroepen om bij ons aan tafel te schuiven?
Dan kunnen we vast een mooi programma voor 1x per maand over geloven en Jezus neerzetten!

Meer informatie via ds. Rina Mulderij, (0594) 857997, hcmulderij@gmail.com