Zonnekerk december

Bijbelclub ‘Shalom’
– maandag 12 december
– maandag 9 januari 2023
– maandag 6 februari
– maandag 6 maart
– maandag 3 april
– maandag 1 mei
– afsluiting seizoen: nog afspreken
Plaats: in de tuinkamer van Trudy Edelman aan de Reiger 7
Tijd: 19.00 – 20.30 uur

Op maandag 7 november waren we weer met een mooie groep vertegenwoordigd in de tuinkamer.
Er was veel bij te praten onder het genot van een kopje koffie/ thee.
Jantsje stak de Paaskaars aan en daarna mocht iedereen een kaarsje aansteken voor een geliefd persoon die overleden of ziek is. Dit was een dierbaar moment waarin verdriet en gemis werden gedeeld met elkaar.
We werden stil voor het gebed en deden voorbede voor de zieke en verdrietige mensen en de toestand in de wereld (Oekraïne).
Daarna zongen we ons “Shalom” lied.

Iedereen had nagedacht over: “Waar gaan we voor sparen dit seizoen?”.
Er kwamen 2 acties naar voren: “Redt een kind” en Appie Wijma en zijn camping Polemonium.
Moeilijk om te kiezen, maar Martha bracht uitkomst: “We sparen gewoon voor allebei”. Wat een goed idee, en zo besloten we voor 2 doelen te sparen.

Omdat het al bijna Sint Maarten was, vertelde Trudy ter opfrissing van ons geheugen het verhaal van Sint Maarten.
Maarten was een soldaat in het Romeinse leger en reed op zijn paard met een groepje soldaten naar de stad. Het was heel koud en mistig en Maarten had zijn lange uniform mantel om zich heen geslagen.
Toen ze bij de stadspoort kwamen, stapte er een arme man op hen af. Hij had het heel koud en geen geld om warme kleding of eten te kopen.
Maarten wilde wel zijn mantel geven, maar die mantel behoorde bij zijn uniform.
Plotseling kreeg hij een goed idee, hij deed zijn mantel af en sneed met zijn zwaard de mantel in 2 stukken: één gedeelte voor de arme man, en één gedeelte voor Maarten zelf.
Hij gaf de arme man geld om eten te kunnen kopen en zo trokken de soldaten verder om door de stadspoort de stad in te kunnen trekken.
Wat was die man blij en hij bedankte Maarten hartelijk.
Door deze goede daad is Maarten in de Rooms katholieke kerk heilig verklaard, vandaar dat hij “Sint” voor zijn naam heeft staan. En wij vieren dit op 11 november met lampionnetjes en liedjes om zo wat licht en vrolijkheid te brengen bij de mensen.
We zongen wat Sint Maarten liedjes en kregen natuurlijk ook een lekker snoepje.

Tijdens de 2e pauze schreven we een kaart voor Wijer en Pietsje.

Daarna werd het prachtige verhaal verteld over een eenvoudig Joods meisje: Esther.
In het land Perzië is Ahasveros koning en hij zoekt een nieuwe koningin.
Zijn  bedienden worden erop uit gestuurd om in het hele land te zoeken naar het mooiste meisje. In de stad Susa vinden ze Esther. Zij woont bij haar oom Mordachai omdat haar ouders zijn overleden.

Esther is zo mooi dat zij wordt uitgekozen door koning Ahasveros om de nieuwe koningin te worden. En zo komt zij in het paleis wonen. Ook Mordachai mag werken in het paleis. Maar zij vertellen niet dat zij van Joodse afkomst zijn…..

Haman is een belangrijke minister van de koning. Hij wil dat iedereen voor hem buigt. Maar Mordachai wil dit in geen geval en zegt dat hij maar voor één God buigt.
Haman is zo kwaad dat hij een wet laat maken dat alle mensen die niet willen buigen voor hem en de koning gedood moeten worden. De koning zet zijn handtekening onder die wet van Meden en Perzen. Zo denkt Haman dat zijn plan zal lukken om het Joodse volk te doden.

Maar gelukkig komt Mordachai dat ter ore en waarschuwt Esther.
Zij bedenkt een list en zo gebeurt het dat de valkuil die voor Mordachai en het Joodse volk bedoeld was, uiteindelijk Haman ten deel valt en hij ter dood wordt gebracht.
De wet wordt veranderd door de koning en zo mogen de Joden in het land veilig verder leven.

En ieder jaar wordt dit gevierd met het Poerimfeest en worden er koekjes gebakken in de vorm van “Hamans oren”.
Zo heeft Esther haar volk kunnen redden in die tijd, maar we weten allemaal hoe moeilijk het Joodse volk het altijd heeft gehad, ook nu in deze tijd.

Iedereen was onder de indruk van dit spannende verhaal. Er volgden mooie reacties.
We zongen ter afsluiting nog wat liederen en het “Onze Vader” en namen afscheid van elkaar.
De volgende bijeenkomst is op maandag 12 december en dan vieren we Kerst met elkaar.

Wij wensen jullie hele fijne en Gezegende Kerstdagen toe en een gezellig Oud en Nieuw met de allerbeste wensen voor een gezond en liefdevol nieuw jaar 2023.

Een hartelijke groet namens het hele Zonnekerk team.

Louwien en Trudy.