RING bijeenkomst in De Schaapskooi

Aandacht voor de RING bijeenkomst te Grootegast  

Schrik niet, in 5 jaar tijd is het aantal Nederlanders dat langdurig onder de armoedegrens leeft bijna verdubbeld naar ruim een miljoen mensen.
De gevolgen van de energiecrisis zijn hierbij nog niet verwerkt.
Hoe kan in een rijk land zoveel armoede zijn?

‘Armoede in Nederland’ is het thema van de komende Ringbijeenkomst. Een groeiend probleem dat steeds dringender om aandacht vraagt. De kerkelijke gemeente en met name de Diaconie kan een rol van betekenis spelen bij het bestrijden van armoede.  

Tijdens deze  bijeenkomst zal Hendrik-Jan Graber zijn perspectief delen op armoede in Nederland en hoe de kerken in onze regio hierop kunnen reageren. We hopen dat velen deze bijeenkomst zullen bijwonen en dat we samen kunnen werken aan oplossingen voor dit belangrijke maatschappelijke probleem.    

Uitnodiging voor bijeenkomst van de Ring Westerkwartier. (Voormalige Classis Westerkwartier)  
U bent van harte uitgenodigd op donderdag 9 februari 2023, van 19.30 – 21.30 uur met als inleider: Dhr. H-J Graber in de Schaapskooi bij De Goede Herderkerk, Grootegast  

Thema: ARMOEDE in Nederland
 
Hoe kan in een rijk land zoveel armoede zijn?   Hendrik-Jan Graber uit Sellingen, data analist en projectmedewerker bij Schuldhulpmaatje, geeft hierover een boeiende lezing. Hij analyseert niet alleen het probleem van de armoede, maar hij geeft ook inspirerende, praktische en Bijbelse oplossingen om in de eigen regio aan de slag te gaan.  

Voor meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=ql2cqh8exxk  

De kerk, de Diaconie met name, heeft als taak om mensen aan de rand van de samenleving te helpen. Wij nodigen de diakenen speciaal uit voor de bijeenkomst over armoede in Nederland, iedereen die hier belangstelling voor heeft , maar ook predikanten, pastoraal werkers, ouderlingen, gemeenteleden zijn van harte welkom.                                                   

Namens de Stuurgroep van RING-Westerkwartier,                              Akkie Jellema-Riedstra