De 40-dagentijd

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen.
Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

40 dagen Vastentijd

Het is een serieuze periode: gelovigen staan stil bij het feit dat Jezus veel geleden heeft. Maar ze denken ook aan mensen die altijd weinig te eten hebben.
De kerken houden daarom een actie:
Kerkinactie’ en de’ Vastenactie’ zamelen tijdens de vastenperiode geld in voor de arme landen.
Tegenwoordig zijn de christenen niet meer zo streng met vasten. Wel vinden ze het nog steeds belangrijk. Want ook in andere godsdiensten wordt er gevast en nagedacht over de manier van leven.

AS WOENSDAG toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenreed en de mensen met palmtakken gingen zwaaien.
Uit: EO-Visie