Jeugdkerk en Jeugdkerk-Plus

In maart was er discozwemmen met Johan. Een stuk of tien jongelui gingen mee naar Dokkum. Naast activiteiten speciaal voor de jeugd, zijn er ook algemene activiteiten waar de jeugd kan aansluiten, maar … dat moet nog wel wennen. Wilkor-Jan nodigde de jeugd uit om mee te gaan naar het Bijbels Diner, maar helaas bleef hij de enige van de jeugd die aansloot. De Jeugd werd ook uitgenodigd voor een jeugdvoorstelling in Oldekerk. Ik weet op dit moment nog niet of er ook jeugd naar toe is gegaan, maar dat zou wel fijn zijn. Een beetje meer samenwerken met omliggende gemeentes en elkaar op de hoogte houden van activiteiten mbt de jeugd is sowieso een goed plan!

Irene Leseman