Zonnekerk april

Voor het eerste halfjaar van 2024 hebben we de volgende activiteiten bedacht:

Zondag 28 april: doopdienst + Ark van Noach (GHK, aanvang 09.30 uur)
Zondag 12 mei: dienst m.m.v. Muziekvereniging Oranje
Dinsdag 14 mei: afsluiting Zonnekerk-seizoen met een broodmaaltijd (zaal GHK, tijd 17.30 – 19.00)
We komen je nog persoonlijk uitnodigen

Bijbelclub ‘Shalom
Op maandag 4 maart waren we weer met een fijne groep bij elkaar.
We deelden veel lief en leed en waren blij met goede berichten.
Anko stak de Paaskaars aan en we zongen ons ‘Shalom’-lied.

De voorbede werd gevraagd voor de familie van Riemer (bewoner van de Zijlen) die overleden is en die hun broer en zwager zeker erg zullen missen.
Ook voor de mensen die lijden onder het oorlogsgeweld en persoonlijke zorgen deelden we met de Heer.

Voor de pauze vertelde Trudy een kort verhaal over Martha en Maria.


Martha deed boodschappen in het dorp Bethanië dat vlakbij Jeruzalem ligt. Daar ontmoette ze Jezus en vroeg: “U zult wel moe zijn van Uw reizen, wilt u bij ons komen om uit te rusten en te eten?”
Ja dat wilde Jezus wel en hij beloofde haar te zullen komen.

Martha rende blij naar huis en was heel druk met water putten en ze wilde nog een lekkere koek bakken en ook nog vijgen plukken en nog veel meer…o wat was ze druk!
Maar toen ze binnenkwam zag ze dat Jezus al was aangekomen. Hij zat te praten met Maria, zij zat op een bankje aan de voeten van Jezus.
Martha werd boos en dacht: ik kan voor alles zorgen en Maria steekt geen hand uit, dat kan Jezus toch niet goed vinden?

Ze ging voor Hem staan en zei: ”Heer vindt U het niet erg dat Maria mij alles alleen laat doen, zeg haar dat ze mij helpt.”
Jezus keek haar aan en zei: ”Martha, Martha, wat ben je toch met veel dingen bezig, je hebt nergens tijd voor. Kijk naar Maria, zij weet dat ik hier misschien nooit meer terug zal komen. Zorgen kun je altijd, maar naar Mij luisteren niet. Als Ik er niet meer ben zal Maria altijd aan de woorden denken die Ik heb gesproken, en jij weet daar dan niets van.
Dus kom erbij zitten en luister, dan gaan we daarna samen het eten bereiden.”
Jezus keek haar aan en zei: ”Martha, Martha, wat ben je toch met veel dingen bezig, je hebt nergens tijd voor. Kijk naar Maria, zij weet dat ik hier misschien nooit meer terug zal komen. Zorgen kun je altijd, maar naar Mij luisteren niet. Als Ik er niet meer ben zal Maria altijd aan de woorden denken die Ik heb gesproken, en jij weet daar dan niets van.
Dus kom erbij zitten en luister, dan gaan we daarna samen het eten bereiden.”

Martha dacht daarover na en zag in dat Maria het eigenlijk beter had gedaan dan zij en ook Martha ging aan de voeten van Jezus zitten en luisterde naar de mooie verhalen van Jezus.
Voor onze Martha Croeze was dit een bekend verhaal en we konden vaststellen dat we allemaal wel een beetje Martha en Maria in ons hebben.

We zongen het lied van Elly en Rikkert:
Martha, Martha, leg je bezem neer
Al dat werken komt een andere keer
Altijd in de weer, kies het beste deel
Luister naar de Heer
.

Toen was het pauze en werd de collectebus weer gevuld voor de dierenambulance.

Daarna volgde het verhaal over het laatste Avondmaal.

Petrus en Johannes mochten het Pesachmaal voorbereiden en daar waren ze heel trots op. Pesach is een heel belangrijk feest voor de Joden, want dan herdenken zij de uittocht uit Egypte.

Maar waar moesten ze het feest vieren?
Jezus had gezegd: “Ga de stad in en als je een man met een waterkruik ziet lopen, ga die dan achterna, dan zal hij jullie de weg wijzen naar de bovenzaal.”
En zo is het ook precies gegaan. Ze volgden de man met de waterkruik, die niet wist dat hij een belangrijke rol speelde, en kwamen zo bij het huis waar ze moesten zijn. Daar vroegen zij aan de huiseigenaar: ”De Meester vraagt u, waar het gastenvertrek is waar Hij en de leerlingen het Pesachmaal mogen bereiden.”  De man wees hen de bovenzaal. Daar konden ze alles klaarmaken zoals Jezus hen had gezegd.
Toen alles klaar was, waren de leerlingen druk met overleggen wie naast Jezus mocht aanliggen. Zo vergaten ze om de voeten van Jezus en zichzelf te wassen.

Jezus stond op en deed een schort voor, pakte een schaal water en waste de voeten van alle leerlingen. De leerlingen waren beschaamd dat Jezus dit deed, dat hadden zij moeten doen…

Toen iedereen aan tafel aanlag, stond Jezus op en sprak het dankgebed uit:
“Eet dit – dit brood is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.”

Hij goot de wijn in de beker en zei: “Drink hiervan, het is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. Zoals wij hier aan tafel aanliggen, zo horen wij voorgoed bij elkaar, laat iedereen zien dat wij vrienden zijn.”
Pas later begrepen de leerlingen deze woorden van Jezus
(toen Judas Jezus had verraden en Petrus Jezus had verloochend).

De man met de waterkruik wist niet dat hij zo’n belangrijke rol had gespeeld in dit hele verhaal. Wij kunnen allemaal, zonder dat wij het weten, ook heel belangrijk zijn en wegwijzers voor andere mensen.

Dit laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen wordt nog altijd gevierd als het Heilig Avondmaal over de hele wereld.
Na dit mooie en indrukwekkende verhaal zongen we het lied van Riemer: ‘Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud’.
Ter afsluiting van deze avond zongen we ‘Het onze Vader’.

We hopen elkaar weer te zien op maandag 8 april in de tuinkamer van Trudy.
Een hartelijke groet van ons allen.                            Ciska en Trudy.

Wij wensen jullie Gezegende Paasdagen