Afkondigingen 9 juni

Goedemorgen, gemeente, Hartelijk welkom in deze dienst.
De Kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u…

Opgenomen:
Br. M. (Tinus) Zuiderveld van de Langeweg is geopereerd in het UMCG.
Omdat zijn verblijf hopelijk, maar nog onbekend, van korte duur is, kan uw kaartje  met medeleven beter naar zijn huisadres worden gestuurd.

Br. A. (Appie) Tuinstra van de Provincialeweg 54 Sebaldeburen, is opgenomen in het Martini ziekenhuis

Bloemengroet:
Vandaag zijn de bloemen in de kerk voor zr. W. Veenstra- Veenstra aan de Bovenweg. Er is al iemand die zr. Veenstra wil bezoeken om het boeket wil overhandigen.  

Kinderkerk:
De kinderen mogen straks, na het zingen van het Kinderlied, mee met Irene voor hun eigen Kinderdienst. We wensen jullie een fijne morgen.

Avondmaalsviering:
Op zondag 16 juni zijn we allen uitgenodigd om in verbondenheid het Heilig Avondmaal te vieren.

Collecte:
Bij het uitgaan van de kerk zijn de collecten voor de Diaconie en voor de Kerk.  

In deze dienst is de
Voorganger: Da. J. Nottelman, Visvliet     
Ambtsdrager van Dienst: Jelte Zwerver
Lector: Mariët Horenga
Organist: Pianist: Ingrid Renkema
Kinderkerk/Kinderoppas: Irene Leseman
Koster: Henk en Willy Postma
  Multimedia: Jan Hein Oskam en Jord Delies

We wensen elkaar een gezegende dienst. 
Ons aanvangslied 146c: 1, 3, 4 en 7