Zonnekerk juli/aug.

Bijbelclub “Shalom”
Ter afsluiting van dit seizoen zijn we op 14 mei met de Bijbelclub “Shalom” en een groepje van de Zijlen als Zonnekerkers bij elkaar gekomen voor de broodmaaltijd.
Koster Roel Kloosterman had voor ons de zaal in de Deel gereedgemaakt met tafels en stoelen in een mooie kring.
Jappie v.d. Veen zorgde voor een gezellige sfeer met zijn orgel en vrolijke liedjes. En Rob Dolislager hielp ons met de voorbereidingen voor de broodmaaltijd.
Wat een gezellige sfeer en een plezier hadden we.

Na het welkomswoord en gebed voor de maaltijd, begonnen we met de kippen- en groentesoep die met liefde was klaargemaakt door Trudy.
Er was genoeg en iedereen liet het zich heerlijk smaken. Natuurlijk waren de slaatjes en kroketjes een groot succes.

Tijdens de maaltijd las Reinder een prachtige tekst voor die we hieronder met jullie willen delen.

Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar (1 Johannes 1:7).
Laat ik een lamp zijn vol met olie dat zal branden met Uw heilig vuur. God is het licht en het licht van God moet jij weer verspreiden in de wereld, naar de mensen om je heen. Je zou het kunnen zien als een olielamp. Jij, als kind van God draagt een olielampje bij je. Een olielamp dat de liefde van God uitstraalt, een olielamp dat iets laat zien van God. Het lampje dat je bij je draagt moet vol zijn met olie. En hoe mooi is het dat wij naar God mogen gaan en bij Hem olie kunnen halen voor onze lampen! Zolang wij dicht bij Hem wandelen en Hem om olie vragen zal Hij ons dat geven. Dan zal ons lampje brandend blijven. Het geeft licht, God geeft licht en dat zal ook je pad verlichten, dan zul je licht uitstralen van Hem.
Maar dat niet alleen. Het olielampje is ook het teken dat je bij God hoort. Er is licht gekomen in je lampje, in je hart. Met die olie en het licht van God, hoor je bij Hem.
Laat je hart vullen met Zijn vuur, licht en liefde.

Na de maaltijd vertelde Rina het verhaal van Jozef en zijn broers met behulp van het flanelbord en mooie plaatjes.

Er ontstond een mooie interactie met aanvullende opmerkingen van de groep.
We zongen liederen en genoten van het orgelspel van Jappie die ook assistentie kreeg van een aantal muzikale Zonnekerkers.
Tot slot werd er thee en koffie geserveerd met een heerlijke bonbon.

Daarna namen we afscheid en wensten elkaar een fijne zomertijd toe, en bedankten iedereen die heeft meegeholpen met deze gezellige broodmaaltijd.

De opbrengst van het spaarbusje is afgerond naar boven: 50 Euro.
Dit bedrag wordt overgemaakt naar de dierenambulance die er zeker heel erg blij mee zullen zijn.

Namens het hele Zonnekerk team nogmaals een mooie zomer toegewenst en we hopen elkaar weer in gezondheid in september/oktober te kunnen ontmoeten.

Een hartelijke groet van: Rina, Ciska, Jos, Willy en Trudy.