• Diaconie mei

    PDW            We laten graag de maartse buien en willekeuren van april achter ons en gaan verder het voorjaar in, in opmaat naar de zomer.Er zijn wat versoepelingen ingezet qua maatregelen, maar we blijven waakzaam samen. En ook al zijn er versoepelingen, we weten dat voor veel gezinnen of huishoudens het altijd al oppassen is, met wat wel of niet kan.PDW zet zich in om te ondersteunen bij hulpvragen waar geen andere voorzieningen van toepassing zijn, of waar men de weg naar deze voorzieningen (nog) niet kent. Daarom: hebt u onze hulp nodig of denkt u dat iemand in uw nabije omgeving onze hulp goed zou kunnen gebruiken? Onze oren, ogen…