Nieuws

 • Nieuwe berichten week 16

  Wat is nieuw geplaatst?         13 – 04 t/m 20 – 04 (week 16) Informatiegids aangepast 18 april, documenten (ingelogd / geregistreerd) Pinksterdienst 19 mei, Vituskerk Doezum Liturgie 21 april, Eredienst-Liturgie Afkondigingen 14 april, Nieuws Medeleven bijgewerkt 13 april Groot huisbezoek 24 april, Nieuws Belangrijke mededeling, wijziging rekeningnummer diaconie, Nieuws Berichten over al onze aankomende Activiteiten en oproepjes voor projecten Gedachte 13 april : Raak mij Muziek 13 april : Ubi Caritas – Taizé Choir, Eredienst-muziek

 • Pinksterdienst 19 mei, 10.00 uur St. Vituskerk Doezum

  Pinksterdienst 19 mei om 10 uur samen met Doezum in de St. Vituskerk Als kerkenraad hebben wij het plan opgevat om samen met PG Doezum op zondag 19 mei om 10.00 uur gezamenlijk Pinksteren te vieren in de St. Vituskerk in Doezum. De cantorij onder leiding van Jellegeert Postma en organist Annekor Top doen mee aan deze Pinksterdienst. Vanaf het afgelopen jaar zijn er in onze ring Westerkwartier plannen om wat meer samen te werken met de omliggende dorpen. Op één of andere wijze krijgen we allemaal in het Westerkwartier ermee te maken met dat we toch wat meer toenadering naar elkaar mogen zoeken. Deze dienst is een concrete invulling en…

 • Afkondigingen 14 april

  Hartelijk welkom in deze dienst.De Kerkenraad heeft de volgende mededelingen… Bloemen: Het kerkboeket gaat vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar zr. A. Drenth- Poelstra in de Notoaristuun.Als iemand zr. Drenth wil bezoeken om de bloemen te overhandigen kom dan na afloop van de dienst even naar de  kerkenraadkamer. Kinderkerk: De kinderen mogen straks na het Kinderlied mee met Betty voor hun eigen Kinderdienst. We wensen jullie een fijne morgen. Heilig Avondmaal: Op komende  zondag 21 april zijn we allen weer uitgenodigd om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Nieuwsbazuin: Kopij voor de Nieuwsbazuin van mei kunt u inleveren tot uiterlijk 12 uur op dinsdag 16 april…

 • Groot huisbezoek 24 april

  Groothuisbezoek Woensdag 24 april organiseren we een Groothuisbezoek in de Schaapskooi. Om 19.30 uur begint deze avond. Thema van deze bijeenkomsten is: “Ga mee: de veelkleurigheid van de kerk”. Dit is het jaarthema van de PKN. In de kerk komen we verscheidene mensen tegen, die allen in Jezus Christus geloven. Hopelijk zien we u op deze avond. Taakgroep Vorming en Toerusting