Vacatures

  • Leden gezocht voor classicaal college Bezwaren en Geschillen

    Leden gezocht voor het classicaal college Bezwaren en Geschillen Binnen het classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCBG) in Groningen – Drenthe ontstaan op korte termijn twee vacatures. Het CCBG is het orgaan binnen PKN waar eventuele bezwaren tegen een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam in het ressort van een classis kunnen worden ingediend. Het college toetst of de besluiten zijn genomen volgens de in de kerkorde voorgeschreven procedures en of deze voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Het CCBG Groningen – Drenthe is werkzaam in de provincies Groningen en Drenthe en bestaat momenteel nog uit het minimum van…