Vacatures

  • Vacature: Eindredacteur Groninger Kerkbode

    Gevraagd: een eindredacteur voor de Groninger Kerkbode (van alle gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen) In verband met het aanstaande afscheid van de heer R. Tuitman zoekt de redactie een eindredacteur voor de Groninger Kerkbode. Functie omschrijving: de eindredacteur is de verbindende factor tussen redactie en uitgever. Wat de eindredacteur doet: . Hij/zij ontvangt en ordent tweewekelijks de kopij voor het volgende nummer en zorgt voor   tijdige aanlevering bij de uitgever/drukker (Dekker Media, Leeuwarden’ . Hij/zij corrigeert de kopij naar stijl en spelling . Hij/zij overlegt, indien nodig, met de uitgever over de lay out . Hij/zij maakt voor de redactie een rooster m.b.t. de…