Verkondigingen

 • Pinksterpreek, gehouden 28 mei

  Pinksterpreek Ezechiël 11: 17 – 20 Ds. Rina Mulderij Gemeente van Jezus Christus, In de schatkamer van de sprookjes uit het Duitse Zwarte woud heb ik dit prachtige verhaal aangetroffen: “Een hart van steen” of in de wikipedia. Peter is een arme en ontevreden kolenbrander, die verlangt naar een ander leven, waar hij gerespecteerd wordt en hij heel rijk is. Hij gaat op zoek naar Glasmannetje Schatman, die bij de Driedennenbomen woont. Als hij deze glazen man vindt, mag hij drie wensen doen. Tot ergernis van Glasmannetje Schatman wil Peter alleen maar rijkdom. De glazen man geeft Peter mee dat hij ook moet blijven werken en bidden, maar door Peters…

 • Preek, gehouden 9 april, Pasen

  Johannes 20: 1 – 18 Ds. Rina Mulderij Gemeente van de opgestane Heer Jezus Christus, Hoe vlot zou jij naar het graf zijn gelopen? Kun je net als Maria niet wachten, voordat het donker voorbij is en ga je vol tranen op weg? Of race je naar het graf, omdat je hoort dat de steen weg is? Ga je met een stevige pas op pad? Of blijf je zitten waar je zit, achter de gesloten deuren, geloof je het wel? Of weet je het zo net nog niet? Net als die leerlingen van Jezus zitten we allemaal anders in ons vel. De een is sportief en heeft wellicht vorige week…

 • Preek, gehouden biddag 8 maart, Tes.3: 1-16

  Ds. Rina Mulderij Gemeente van Jezus Christus, Deze avond staan we stil bij het werkzaam leven. We verrichten onze arbeid voor anderen. We zijn misschien wel zelf ondernemer of we hebben ons beste beentje voorgezet en zetten ons nu vrijwillig in voor een ander. Wellicht heb je wat moeite met werk, omdat je graag had mee willen doen, maar het kon niet, omdat je een gebrek hebt of omdat je hulp in het dagelijks leven nodig hebt. Of omdat je die kansen niet hebt gekregen, omdat men niet zag wat je kon of je had het juiste papiertje niet. In de Bijbel wordt werk, zeker het werken met je handen…

 • Preek, gehouden 26 febr. Matteüs 4: 1-11

  Ds. Rina Mulderij Gemeente van Jezus Christus, Jezus’ leven staat volledig in het teken van overgave. Overgave aan Gods plan met Zijn schepping, opdat heel deze aarde Zijn Rijk zal zijn. Het is een plan dat niet zo maar tevoorschijn komt zoals een konijn uit de hoge hoed. Dit plan vraagt tijd en voorbereiding en daar begint Jezus direct mee, nadat hij door Johannes de Doper gedoopt is. Er klinkt dan een stem uit de hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.” De heilige Geest neemt Jezus mee de woestijn in ter voorbereiding op de proef van de duivel, namelijk of die Jezus wel tot het…

 • Preek, gehouden 29 jan. Matteüs 5:1-12 en Jesaja 61.

  Ds. Rina Mulderij Gemeente van Jezus Christus, ‘Geluk moet je zelf maken’ is voor veel mensen in onze samenleving een levensmotto geworden. Wil je geluk bereiken, dan moet je d’r zelf wat voor doen. En wat is geluk dan? Geluk omschrijft de één als “een gevoel van tevredenheid over je leven en wie je bent.” [https://npokennis.nl/serie/46/wat-is-geluk] Maar hier kun je nog alle kanten mee uit. Een ander zegt dat geluk is mazzel hebben: het is dan iets waar je geen invloed op uit kunt oefenen, maar wel wat jou toevalt, zoals een prijs winnen in de loterij of dat je met pech langs de weg staat en er komt een bekende…