College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de exploitatie van de kerk en de kerkelijke gebouwen, evenals overige materiële en organisatorische zaken van de kerk.

Email: cvk@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

Verhuur van de kerkelijke ruimtes

In overleg kan gedurende één of meerdere dagdelen de kerkzaal of (één van de) bijzalen worden gehuurd. Eén dagdeel is 4 uur. Op zondag is er geen mogelijkheid tot het huren van een zaal, m.u.v. concerten of speciale diensten.

Voor reserveringen kunt u terecht bij de beheerder Roel Kloosterman.
Tel. 0594-613073
E-mail: beheerder@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

Voor informatie over de huurprijzen, zie tarieven verhuur.

Collectebonnen

Bij de collectes tijdens de zondagse eredienst en andere kerkdiensten kunt u naast contant geld ook collectebonnen gebruiken voor uw bijdrage. Elke 2e maandag in de maand kan men in de kerkenraadskamer van de Goede Herder Kerk collectebonnen kopen van 19.00u. tot 19.45u.

Kerkelijk bureau

De ledengegevens worden bijgehouden door het kerkelijk bureau.

Email: kerk@hbservice.nl

Vaste vrijwillige bijdragen (V.V.B.)

Gemeenteleden betalen jaarlijks een vaste vrijwillige bijdrage. Het kerkelijk bureau zorgt voor de inning en het administreren van de toegezegde ledenbijdragen en coördineren van de Actie Kerkbalans die daarmee samenhangt.

Email: kerk@hbservice.nl