Diaconie

Laatste berichten Diaconie:

Al zo lang de kerk bestaat kijkt de diaconie om naar mensen die extra steun nodig hebben.
In het vooroorlogse Nederland waren instellingen zoals de diaconie, de enige plaats waar hulpbehoevenden konden aankloppen. Nu heeft de overheid al de sociale zorg op zich genomen en kan de diaconie zich beperken tot: ‘Helpen waar geen andere helper is’.

Wat niet veranderd is, is de signalerende – en initiërende taak. De diaconie volgt hedendaagse ontwikkelingen en probeert misstanden aan de kaak te stellen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De diaconie steunt daarom een aantal humanitaire projecten in binnen- en buitenland.

De diaconie bestaat uit een groep van vrijwilligers, een kleine groep hiervan wordt benoemd en noemen we diakenen. Maar de grootste groep zijn vrijwilligers die veel onmisbaar werk verrichten in allerlei opzicht.

Voor wie zijn wij?
De diaconie is er in principe voor iedereen die hulp nodig heeft, jong en oud, ongeacht de religieuze achtergrond.
Onze diaconie moet zich bij persoonlijke steun wel beperken tot het gebied van onze kerkgemeenschap, buiten dat gebied kan de daar opererende diaconie hulp verlenen.

Waaruit bestaat de diaconie van onze gemeente ?

  • Dagelijks bestuur
  • Z.W.O.-commissie (Z.W.O. staat voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking)
  • P.D.W.-commissie (P.D.W. staat voor plaatselijk diaconaal werk)
  • Avondmaalscommissie

Een aantal bijzondere taken welke zijn verdeeld onder deze commissies zijn o.a. :
Autoregeling, muziekuurtje, bezorgen lectuur, kerstattenties.

Contact met ons
Mensen die meer willen weten over onze activiteiten of over hulp, kunnen mailen met of schrijven naar:
Diaconie van de Protestantse Gemeente Grootegast-Sebaldeburen,
postbus 3 , 9860AA  Grootegast
Emailadres:       diaconie@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

Stichting Platform Kerken Westerkwartier

Kerk in Actie