Eredienst Algemeen

Elke zondag is er een eredienst in de Goede Herder Kerk van 09.30 uur tot ongeveer 10.45 uur. Deze diensten zijn te volgen via de kerkomroep.
In deze dienst is iedereen van harte welkom!

Aan de eredienst werken mee:

  • dominee
  • ouderling van dienst plus ambtsdragersgroep
  • organist
  • lector
  • koster
  • bediener(s) multimedia

Er is tijdens de dienst ook kinderkerk voor de kinderen die op de basisschool zitten. Zij gaan met kinderkerkleiding  vóór de schriftlezingen mee naar zaal 3 en worden door iemand van de ambtsdragersgroep weer opgehaald vóór slotlied en zegen. Bij de kinderkerk wordt een verhaal verteld, wordt er gezongen, gebeden en geknutseld. Kind Op Zondag wordt als methode gebruikt.

Voor ouders met kinderen tussen de 0-4 jaar: er is kinderoppas ook in zaal 3 van de Schaapskooi. De kinderen kunnen daar vóór aanvang van de dienst worden gebracht en tegelijk met de kinderen van de kinderkerk weer opgehaald worden.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Schaapskooi onder het genot van koffie / thee / limonade.

Voor bijzondere diensten kunt u het maandrooster (gasten) of het jaarrooster (gemeenteleden die ingelogd zijn) raadplegen. Zowel maandrooster als jaarrooster zijn te vinden onder EREDIENST. Daar vindt u data, eventueel met aanvullende informatie. De taakgroep eredienst denkt mee over alle bijzondere diensten.

Soms verleent een koor of orkest medewerking aan een eredienst. De taakgroep eredienst regelt dat.

De preekvoorziener regelt de gastpredikanten. Daarom is de preekvoorziener ook lid van de taakgroep eredienst.

De bloemen in de kerk worden ’s zondags na afloop van de dienst bezorgd bij zieken, bejaarden of daar waar een feestelijke of bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Wanneer u iemand wilt doorgeven die hiervoor in aanmerking zou komen, kunt u dit doorgeven aan Epie Kuperus. Zij beoordeelt en coördineert de bloemengroet.
Informatie: Epie Kuperus : epie.kuperus@home.nl.

Bij kerkelijke feestdagen en bijzondere gelegenheden wordt er een liturgische bloemschikking gemaakt door een van onze gemeenteleden, Annie Lania.

Het Witte Kerkje is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Onze gemeente maakt hier gebruik van voor bijzondere diensten zoals rouw- en trouwdiensten, maar ook voor Aswoensdag en Stille Zaterdag. De viering op Wereldgebedsdag, een initiatief van de gezamenlijke kerken in Grootegast en omgeving vindt ook plaats in het Witte Kerkje.