Eredienst Algemeen

Elke zondag is er een eredienst in de Goede Herder Kerk van 09.30 uur tot ongeveer 10.45 uur. Deze diensten zijn te volgen via de kerkomroep.
In deze dienst is iedereen van harte welkom!

Hieraan werken mee:

  • dominee
  • ouderling van dienst plus ambtsdragersgroep
  • organist
  • lector
  • koster
  • bediener(s) multimedia

Er is ook altijd kinderkerk voor de kinderen die op de basisschool zitten. Dit is beurtelings voor groep 1-2-3-4 of voor groep 5-6-7-8. Bij feestdagen en tijdens projecten is er voor alle groepen kinderkerk. Zie maandrooster in de Nieuwsbazuin en op de website.

Voor ouders met kinderen tussen de 0-4 jaar: er is kinderoppas in een eigen ruimte in de Schaapskooi. De kinderen kunnen daar voor aanvang van de dienst worden gebracht en tijdens de collecte weer opgehaald worden, zodat ook zij de zegen mee krijgen.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Schaapskooi onder het genot van koffie / thee / limonade.

Voor bijzondere diensten kunt u het maandrooster (gasten) of het jaarrooster (gemeenteleden die ingelogd zijn) raadplegen. Zowel maandrooster als jaarrooster zijn te vinden onder EREDIENST. Daar vindt u data, eventueel met aanvullende informatie. De taakgroep eredienst denkt mee over alle bijzondere diensten.

Soms verleent een koor of orkest medewerking aan een eredienst. De taakgroep eredienst regelt dat.

De preekvoorziener regelt de gastpredikanten. Daarom is de preekvoorziener ook lid van de taakgroep eredienst.

De bloemen in de kerk worden ’s zondags na afloop van de dienst bezorgd bij zieken, bejaarden of daar waar een feestelijke of bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Wanneer u iemand wilt doorgeven die hiervoor in aanmerking zou komen, kunt u dit doorgeven aan Epie Kuperus. Zij beoordeelt en coördineert de bloemengroet.
Informatie: Epie Kuperus : epie.kuperus@home.nl.

Bij kerkelijke feestdagen en bijzondere gelegenheden wordt er een liturgische bloemschikking gemaakt door een van onze gemeenteleden, Annie Lania.

Het Witte Kerkje is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Onze gemeente maakt hier gebruik van voor bijzondere diensten zoals rouw- en trouwdiensten, maar ook voor Aswoensdag en Stille Zaterdag. De viering op Wereldgebedsdag, een initiatief van de gezamenlijke kerken in Grootegast en omgeving vindt ook plaats in het Witte Kerkje.