Eredienst Algemeen

Elke zondag is er een eredienst in de Goede Herder Kerk van 09.30 uur tot ongeveer 10.45 uur. Deze diensten zijn te volgen via de kerkomroep.
In deze dienst is iedereen van harte welkom!

Met ingang van 4 juli as. is het weer mogelijk het kerkgebouw te vullen met bezoekers, met het in acht nemen van 1,5m afstand tot elkaar.
Dit houdt in een bezoekersaantal van ca. 100 personen. Van tevoren via de telefoon aanmelden hoeft niet meer. Bezoekers dienen zich wel te registreren bij de ingang van de kerk door hun naam en adres in te vullen.
Er mag weer gezongen worden in de kerk echter wel met voldoende ventilatie. Dus blijven tijdens de dienst de deuren geopend.
De basisregels zoals 1,5m afstand houden, handen desinfecteren, bij klachten thuisblijven etc. blijven gehandhaafd.

Hieraan werken mee:

  • dominee
  • ouderling van dienst plus ambtsdragersgroep
  • organist
  • lector
  • koster
  • beameraar

Er is ook altijd kinderkerk voor kinderen van 4-12 jaar. Zij gaan met de kinderkerkleiding, voorafgaand aan Schriftlezingen en Verkondiging, mee naar hun eigen ruimte en komen tijdens de collecte weer terug in de kerkzaal.

Voor ouders met kinderen tussen de 0-4 jaar: er is kinderoppas in een eigen ruimte in de Schaapskooi. De kinderen kunnen daar voor aanvang van de dienst worden gebracht en tijdens de collecte weer opgehaald worden, zodat ook zij de zegen mee krijgen.

Op de eerste zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken, waar iedereen welkom is en gezellig nagepraat kan worden.

Voor bijzondere diensten kunt u het maandrooster (gasten) of het jaarrooster (gemeenteleden die ingelogd zijn) raadplegen. Zowel maandrooster als jaarrooster zijn te vinden onder EREDIENST. Daar vindt u data, eventueel met aanvullende informatie. De taakgroep eredienst denkt mee over alle bijzondere diensten.

Soms verleent een koor of orkest medewerking aan een eredienst. De taakgroep eredienst regelt dat.

De preekvoorziener regelt de gastpredikanten. Daarom is de preekvoorziener ook lid van de taakgroep eredienst.

De bloemen in de kerk worden ’s zondags na afloop van de dienst bezorgd bij zieken, bejaarden of daar waar een feestelijke of bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Wanneer u iemand wilt doorgeven die hiervoor in aanmerking zou komen, kunt u dit doorgeven aan Epie Kuperus. Zij beoordeelt en coördineert de bloemengroet.
Informatie: Epie Kuperus : epie.kuperus@home.nl.

Bij kerkelijke feestdagen en bijzondere gelegenheden wordt er een liturgische bloemschikking gemaakt door een van onze gemeenteleden, Annie Lania.

Het Witte Kerkje is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Onze gemeente maakt hier gebruik van voor bijzondere diensten zoals rouw- en trouwdiensten, maar ook voor Aswoensdag en Stille Zaterdag. De viering op Wereldgebedsdag, een initiatief van de gezamenlijke kerken in Grootegast en omgeving vindt ook plaats in het Witte Kerkje.