Talenten

De eerste kreeg er vijf, de and’ren twee en één:

talenten om te zijn, niet voor zichzelf alleen

Want wie hier leeft op aard voor eigen lust en eer,

begraaft het zonnelicht, verbreidt geen leven meer.

Maar hij die geeft en deelt met blijde gulle hand,

zijn leven wordt vervuld met tekens van Gods hand.

En wie met liefde werkt, het kleine uitvergroot

en méér ziet dan zichzelf, brengt leven in de dood.

Gezegend is de mens die weet van het talent

van liefde, hoop, geloof: hij is God toegewend.

Alfred Bronswijk