Een machtig Maker

Een machtig Maker
formeerde mijn hart.
Hij nam vóór de tijd begon
mijn leven in zijn hand

Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
En hoort mij als ik roep.

Ik heb een Vader,
Hij noemt mij Zijn kind
Hij laat mij nooit alleen
waarheen ik ook zal gaan.

(auteur onbekend)

Aan het begin van dit kerkelijk jaar
bidden we
om zomerse zielezin
en kriebelend verlangen,
om krullerige vrolijkheid
en blijdschap in de buik,
om reikhalzend verlangen
en uitzien op de punten van de tenen,
om hunkerende hoop 
in dit komende jaar.

Amen

Ds. Marloes Meijer