De Heer is opgetogen

De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van Zijn vrede
valt door die woorden heen.

De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
Zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.  
(NLb: 66)
God van liefde en trouw,
U die vrede bent.
Met de gebrokenheid van het leven kom ik tot U.
Met woorden die pijn deden,
met stilte die oorverdovend is,
met de scherven van wat mooi en goed was.
Dat het ooit weer anders zal worden – 
ik kan het niet geloven.
En toch, toch bid ik
om Uw aanwezigheid, 
om draagkracht,
om uitzicht.
En toch, toch bid ik 
om herstel,
om heling, 
om een nieuw begin.
Ik kan het niet geloven, 
kom mijn ongeloof te hulp.

Amen


Marco Batenburg