Het archief

In de kelder onder het toneel van De Deel bevindt zich het archief van onze kerk. In de loop der jaren is dat vrij omvangrijk geworden. Van de voormalige Hervormde Kerk zijn veel notulenboeken, doopboeken en financiële verslagen bewaard gebleven. Sommige stukken zijn al meer dan 150 jaar oud. Ook van de de voormalige Gereformeerde Kerk zijn heel veel notulen e.d. bewaard gebleven van de laatste anderhalve eeuw. In de wintermaanden zijn we 1 keer per maand op dinsdagmiddag bezig om het archief te ordenen, aan te vullen of te raadplegen. Regelmatig krijgen we van gemeenteleden of van mensen buiten onze gemeente vragen over het verleden van onze kerken.

Het archief wordt door een aantal gemeenteleden bijgehouden. Hebt u vragen of wilt u informatie opvragen uit ons archief, neem dan contact op met Melis de Vries via melisenmaaike@hotmail.com