Kinderkerk en kinderoppas

Laatste berichten kinderkerk en kinderoppas, (Kinderkwartiertjes onderaan deze pagina)

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen ( behalve in de zomervakantie ) kunnen ouders, die de kerkdienst in de Goede Herder kerk willen bijwonen, hun kinderen jonger dan 4 jaar naar de oppas in zaal 3 van  ‘De Schaapskooi’ brengen. Vanaf 09.15 uur is de oppas aanwezig. De oppaskinderen kunnen door hun ouder(s) gelijk met de kinderen van de kinderkerk weer opgehaald worden.

Kinderkerk

Kinderkerk is voor kinderen die op de basisschool zitten. Zij gaan eerst met hun ouder(s) mee de kerkzaal in. Voorafgaand aan het gebed bij de opening van de Bijbel gaan ze, vergezeld van het kinderlied met de leiding ook naar zaal 3 van ‘De Schaapskooi’ Zij worden weer opgehaald door iemand van de ambtsdragersgroep en maken dan in de kerkzaal slotlied en zegen mee.

Er wordt tijdens kinderkerk gezongen, gebeden en geknutseld en er wordt een bijbelverhaal verteld.
De methode ‘Kind op Zondag’ wordt gebruikt voor de verhaallijn.

Wilt u uw kinderen ook eens kennis laten maken met de kinderkerk?
U bent iedere zondag van harte welkom vanaf 9.30 uur in de “Goede Herder kerk”.

Hieronder vindt u filmpjes van bijbelverhalen met bijpassend lied en knutsel- of kleurblad, leuk om samen met uw kind te beluisteren en bekijken.

Jona

Zacheüs

Ruth en Naomi

Toren van Babel

Palmpasen

Laatste avondmaal

Pasen

Hemelvaart

Pinksteren