Kinderkerk

Laatste berichten kinderkerk (Kinderkwartiertjes onderaan deze pagina)

Kinderkerk

Kinderkerk is voor kinderen die op de basisschool zitten. Zij gaan eerst met hun ouder(s) mee de kerkzaal in. Voorafgaand aan het gebed bij de opening van de Bijbel gaan ze, vergezeld van het kinderlied met de leiding ook naar zaal 3 van ‘De Schaapskooi’ Zij worden weer opgehaald door iemand van de ambtsdragersgroep en maken dan in de kerkzaal voorbeden, slotlied en zegen mee.

Er wordt tijdens kinderkerk gezongen, gebeden en geknutseld en er wordt een bijbelverhaal verteld.
De methode ‘Kind op Zondag’ en Bible Basics worden gebruikt voor de verhaallijn.

Wilt u uw kinderen ook eens kennis laten maken met de kinderkerk?
U bent iedere zondag van harte welkom vanaf 9.30 uur in de “Goede Herder kerk”.

Hieronder vindt u filmpjes van bijbelverhalen met bijpassend lied en knutsel- of kleurblad, leuk om samen met uw kind te beluisteren en bekijken.

Jona

Zacheüs

Ruth en Naomi

Toren van Babel

Palmpasen

Laatste avondmaal

Pasen

Hemelvaart

Pinksteren