Kinderkerk

De kinderkerk wordt gehouden in één van de zalen van de “Goede Herder kerk”. De kinderen gaan eerst mee de kerkzaal in. Voorafgaand aan het gebed bij opening van de Bijbel gaan ze, vergezeld van het kinderlied met de leiding mee de kerkzaal uit en komen tijdens de collecte, voor de zegen, weer terug.

Er wordt met de kinderen gezongen, gebeden en geknutseld en er wordt een Bijbelverhaal verteld.
De methode ‘Kind op Zondag’ wordt gebruikt voor de verhaallijn.
Naast de gewone kinderkerk, zijn er ook bijzondere diensten met een actieve rol voor de kinderen:

  • Startfeest (begin seizoen)
  • Kinderkerstfeest (december)
  • Knutselmiddag (december)
  • Kinderbloemendienst (mei)
  • Slotfestijn (juni)

Wilt u uw kinderen ook eens kennis laten maken met de kinderkerk?
U bent iedere zondag van harte welkom vanaf 9.30 uur in de “Goede Herder kerk”.

Hieronder vindt u filmpjes van bijbelverhalen met bijpassend lied en knutsel- of kleurblad, leuk om samen met uw kind te beluisteren en bekijken.

Jezus en de storm

De hoogste toren

Zacheus

5 broden en 2 vissen

Paulus

Mozes in het rieten mandje

De schepping met de zandtovenaar

Jozef de dromer

Het dochtertje van Jaïrus

Jona

Jacob en Esau

De verloren zoon

Daniël in de leeuwenkuil

Ruth en Naomi