Kinderoppas

Iedere zondagmorgen ( behalve in de zomervakantie ) hebben ouders, die de kerkdienst in de Goede Herder kerk bijwonen, de gelegenheid hun kinderen naar de oppas in ‘De Schaapskooi’ te brengen. De kinderen kunnen tijdens de collecte, voorafgaand aan de zegen, weer opgehaald worden.

Email: oppasdienst@gmail.com