Nieuwsbazuin: kerkblad van onze gemeente

De Nieuwsbazuin is het contactorgaan voor leden van onze gemeente en verschijnt 10x per jaar.

De redactie bestaat uit:
Ties Koning
Mariët Horenga
Sippie Drent
Jannie Westra
Akkie Jellema

(zie onder documenten: Nieuwsbazuin, is alleen te lezen als men is ingelogd/geregistreerd.)

Voor de Nieuwsbazuin kan kopij ingeleverd worden via mailadres:
nieuwsbazuin@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

EditieInleverdata kopijUitkomen
December / Januari 202230-11-202110-12-2021

Opmerkingen over de bezorging kunt u melden bij uw wijkcoördinator.

Wilt u de Nieuwsbazuin alleen via de computer lezen? Stuur dan een e-mailbericht naar:
kerkblad@pkn-grootegastsebaldeburen.nl met de vermelding: “ik wil digitaal”