Nieuwsbazuin: kerkblad van onze gemeente

De Nieuwsbazuin is het contactorgaan voor leden van onze gemeente en verschijnt 10x per jaar.

De redactie bestaat uit:
Ties Koning
Mariët Horenga
Sippie Drent
Jannie Westra
Akkie Jellema

(zie onder documenten: Nieuwsbazuin, is alleen te lezen als men is ingelogd/geregistreerd.)

Voor de Nieuwsbazuin kan kopij ingeleverd worden via mailadres:
nieuwsbazuin@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

EditieInleverdata kopijUitkomen
Juni16-05-202326-05-2023
Juli/aug.20-06-202330-06-2023
September22-08-202301-09-2023
Oktober19-09-202329-09-2023
November17-10-202327-10-2023
Dec./jan 202428-11-202308-12-2023
Februari 202416-01-202426-01-2024

Opmerkingen over de bezorging kunt u melden bij uw wijkcoördinator.

Wilt u de Nieuwsbazuin alleen via de computer lezen? Stuur dan een e-mailbericht naar:
kerkblad@pkn-grootegastsebaldeburen.nl met de vermelding: “ik wil digitaal”