Nieuwsbazuin: kerkblad van onze gemeente

De Nieuwsbazuin is het contactorgaan voor leden van onze gemeente en verschijnt 10x per jaar.

De redactie bestaat uit:
Ties Koning
Mariët Horenga
Sippie Drent
Jannie Westra
Akkie Jellema

(zie onder documenten: Nieuwsbazuin, is alleen te lezen als men is ingelogd/geregistreerd.)

Voor de Nieuwsbazuin kan kopij ingeleverd worden via mailadres:
nieuwsbazuin@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

EditieInleverdata kopijUitkomen
September16-08-202226-08-2022
Oktober20-09-202230-09-2022
November18-10-202228-10-2022
Dec/Jan202329-11-202209-12-2022
Februari 202317-01-202227-01-2023

Opmerkingen over de bezorging kunt u melden bij uw wijkcoördinator.

Wilt u de Nieuwsbazuin alleen via de computer lezen? Stuur dan een e-mailbericht naar:
kerkblad@pkn-grootegastsebaldeburen.nl met de vermelding: “ik wil digitaal”