Nieuwsbazuin: kerkblad van onze gemeente

De Nieuwsbazuin is het contactorgaan voor leden van onze gemeente en verschijnt 10x per jaar.

De redactie bestaat uit:
Ties Koning
Mariët Horenga
Sippie Drent
Jannie Westra
Akkie Jellema

(zie onder documenten: Nieuwsbazuin, is alleen te lezen als men is ingelogd/geregistreerd.)

Voor de Nieuwsbazuin kan kopij ingeleverd worden via mailadres:
nieuwsbazuin@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

EditieInleverdata kopijUitkomen
Dec.2023/jan 202428-11-202308-12-2023
Februari 202416-01-202426-01-2024
Maart 13-02-202423-02-2024
April 19-03-202429-03-2024
Mei16-04-202426-04-2024
Juni14-05-202424-05-2024
Juli/Aug.18-06-202428-06-2024
September20-08-202430-08-2024
Oktober17-09-202427-09-2024
November15-10-202425-10-2024
Dec.2024/jan 202526-11-202406-12-2024
Februari 202514-01-202524-01-2025

Opmerkingen over de bezorging kunt u melden bij uw wijkcoördinator.

Wilt u de Nieuwsbazuin alleen via de computer lezen? Stuur dan een e-mailbericht naar:
kerkblad@pkn-grootegastsebaldeburen.nl met de vermelding: “ik wil digitaal”