Rekeningnummers

Overzicht belangrijke rekeningnummers:

Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen
ING Bank: NL49INGB0000823832 (alleen voor vaste vrijwillige bijdragen)

Prot.Gem. Gr.Gast-Seb. College van Kerkrentmeesters.
RABO Bank: NL96RABO0323735924

Wijziging banknummer diaconie

De diaconie heeft besloten haar bankzaken onder te brengen bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) te Gouda. Het SKG financiert o.a. projecten van gemeenten die niet over de benodigde financiële middelen beschikken tegen een zo laag mogelijk rentetarief.
Het gaat dan bijvoorbeeld om renovatie of nieuwbouw.
Voor de diaconie heeft de wijziging als voordeel dat het SKG slechts € 47,50 per jaar aan bankkosten in rekening brengt voor de gehele dienstverlening.
Het SKG maakt gebruik van de faciliteiten van de Rabobank
.

Het nieuwe banknummer is: NL46 RABO 0373 7489 57
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grootegast-Sebaldeburen

Willen de gemeenteleden die collectebijdrage per bank overmaken het banknummer van de diaconie in hun bankomgeving wijzigen?
Dank u wel namens de diaconie