Pastoraat

Laatste berichten Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Meeleven hoort bij het hart van de kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Pastoraat is een taak van ieder gemeentelid, is een basishouding.

Binnen het Pastoraat zijn er een aantal teams werkzaam:
Pastoraal team. Bestaat uit de predikant en twee of drie pastorale werkers. Zij komen in actie bij vragen om pastorale bijstand.

Team Wel en Wee.
Bestaat uit een coördinator en drie of vier gemeenteleden. Zij komen in actie bij Nieuw Ingekomenen, bij Geboortes, bij Jubilea, Ziekte en / of Ziekenhuisopnames van gemeenteleden onder de 80 jaar.
Ook verzorgen zij verjaardagskaarten voor gemeenteleden tussen 75 en 80 jaar en zij verzorgen de zondagsbloemen.
Coordinator: Bettina Hofsteenge 06-13997863

Bezoekteam 80-plus.
Bestaat uit twee coördinatoren en ongeveer 25 bezoekmedewerkers. Zij bezoeken minimaal tweemaal per jaar alle gemeenteleden (die dat op prijs stellen) vanaf 80 jaar. Veelal is dat rondom een verjaardag, maar ook bij ziekte of na een ziekenhuisopname.
Coördinatoren:  
Sjoukje Kloosterman          06-18358941
Trudy Edelman                   06-19045055

Team Vorming en Toerusting.
Bestaat uit een coördinator, de predikant en twee gemeenteleden.
Zij verzorgen bijeenkomsten met een pastoraal thema.
Coördinator:  Greet Nieuwland      06-40052884

Postbezorgers.
Bestaat uit twee coördinatoren, vijf postverdelers en ongeveer 26 postbezorgers.
Zij bezorgen maandelijks het kerkblad van onze gemeente: de Nieuwsbazuin.
Daarnaast bezorgen zij ook de post ivm Paascollecte, Dankdagcollecte en Actie Kerkbalans.
Coördinatoren:   Henk en Willy Postma-Cretier       06-25136551