Pastoraat

Laatste berichten Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Meeleven hoort bij het hart van de kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 

Taakgroep Pastoraat

De Taakgroep Pastoraat wordt gevormd door de voorzitter van de Taakgroep, de predikant en van elke  wijk de ouderling-coördinator. De Taakgroep Pastoraat is het coördinatiepunt van het pastorale werk van onze gemeente. Daar is plaats voor bezinning en toerusting op het pastorale werk.

Indeling wijkteams/ werkgebied

Elke wijk heeft een werkgebied en is onderverdeeld in sub-wijken.  Per sub-wijk is een wijkmedewerker contactpersoon. Samen met de ouderling-coördinator vormen zij het wijkteam.

De wijkmedewerkers in een wijkteam krijgen de zorg over een aantal adressen in zijn of haar sub-wijk. Zij zijn voor hun adressen de contactpersoon en zijn daarmee het ‘gezicht van de kerk’.

Voor wijkindelingen: zie Informatiegids
Voor wijkcoördinatoren: Zie Contactadressen