Tarieven verhuur 2023

Huurprijs ruimten en apparatuur:

Zaalbedrag p. dagdeelbijzonderheden
Kerkzaal + Schaapskooi€ 200,00 
Kerkzaal€ 150,00meerdere dagdelen in overleg
Schaapskooi€ 75,00meerdere dagdelen in overleg
Kerkenraadkamer€ 20,00 
Huiskamer 2€ 20,00 
Huiskamer 3€ 22,50 
De Deel€ 45,00met gebruik lampen, muziekinstallatie e.d.
Klokluiden (bij begrafenissen)€ 30,00maximaal 15 min., bediening door koster
Gebruik beamers /geluid kerkzaal€ 100,00uitgevoerd door multimediagroep
beamer, geluid+video en/ of opname usb-stick€ 200,00uitgevoerd door multimediagroep
Gebruik beamer /geluid Schaapskooi€ 35,00instructie via beheerder
Ondersteuning beamer/ geluid Schaapskooi€100,00lid multimediagroep
 • verhuur van het Witte Kerkje is per oktober 2018 in beheer bij de Stichting Oude Groninger Kerken.  Voor informatie kunt u bellen, Roel Kloosterman, Tel: 06-51541557

Consumptieprijzen:

koffie of frisdrank€ 1,25per consumptie
thee€ 1,00
koffie, thee of frisdrank€ 1,00vereniging met een jaarhuur contract
koek en/of cake€ 0,50 
Bier, overige alcoholische dranken€ 1,50 
koude hapjes€ 0,50per stuk
 • Bij huur van een ruimte moeten de consumpties verplicht worden afgenomen via de kerk.

Geen kosten ruimten en consumpties voor:

deelnemers aan vergaderingen/bijeenkomsten van groepen, zoals omschreven in de 

organisatiestructuur:

 • wijkteams
 • moderamen, kerkenraad 
 • pastorale raad
 • taakgroepen
 • werkgroepen
 • college van kerkrentmeesters

en:

 • kerkelijke activiteiten, zoals mannenvereniging, vrouwenvereniging
 • activiteiten in het kader van vrijwilligheid
 • St. Sociaal Diaconaal platform Grootegast
 • Cantorij (wel consumpties à € 0,80)

Wel kosten huur ruimten en consumpties voor:

verenigingen en groepen die niet in onze kerkelijke structuur voorkomen.

Rouw- en trouwdiensten

Trouwdienst

Leden:

Het gebruik van de kerkzaal voor een trouwdienst is gratis voor leden van onze gemeente onder voorwaarde dat de collecte bestemd is voor de kerk. Het bruidspaar zorgt  voor een organist en betaalt deze ook. Als de eigen predikant (of door de kerkenraad aangewezen vervanger)  niet voorgaat, moet het bruidspaar de voorganger zelf betalen.

Niet Leden:

Bij het gebruik van de kerkzaal voor een trouwdienst voor niet leden wordt € 250,00 in rekening gebracht. Dit is  inclusief medewerking van koster en organist. 

Als de collecte niet bestemd wordt voor de kerk, dan wordt het genoemde tarief verhoogd met € 50,00.

Rouwdienst

Wordt geregeld door een begrafenisondernemer. De kosten hiervan komen voor rekening van de familie.

Leden:

Het gebruik van de kerkzaal voor een rouwdienst is gratis voor leden van de protestantse gemeente  Grootegast-Sebaldeburen. Als de eigen predikant (of door de kerkenraad aangewezen vervanger) niet voorgaat  en de familie een andere predikant wenst, zijn deze kosten voor rekening van de familie. Bij gebruik van de Schaapskooi na de rouwdienst is geen huur verschuldigd, maar worden de consumpties  doorberekend.

Niet leden:

Bij het gebruik van de kerkzaal voor een rouwdienst voor niet leden wordt € 250,00 in rekening gebracht. Dit is  inclusief medewerking van koster en organist/muziek. 

Bij het gebruik van ALLEEN De Schaapskooi voor koffiedrinken e.d. € 62,50 en vergoeding van consumpties  overeenkomstig geldende tarieven.

Koffiedrinken na een doopdienst e.d.

Er wordt geen zaalhuur in rekening gebracht maar wel de consumpties.

Kerkwebradio

Zij, die voor het eerst gebruik willen maken van Kerkwebradio, kunnen hiervoor contact
opnemen met T. de Groot-Funcke Meidoornstraat 11, tel: 0594-613206
U kunt gebruik maken van een kerkwebradio als u over internet beschikt.
Hiervan zijn de kosten € 50,- per jaar.
Als u niet over internet beschikt dan is er een tweede aanvullend kastje beschikbaar.
En is de totaalprijs € 195,00.
Ook is het mogelijk om tijdelijk over Kerkwebradio te beschikken.
Hiervoor bedraagt de vergoeding € 15,00 per maand.