Tarieven verhuur 2023

Huurprijs ruimten en apparatuur:

Zaalbedrag p. dagdeelbijzonderheden
Kerkzaal + Schaapskooi€ 200,00 
Kerkzaal€ 150,00meerdere dagdelen in overleg
Schaapskooi€ 75,00meerdere dagdelen in overleg
Kerkenraadkamer€ 20,00 
Huiskamer 2€ 20,00 
Huiskamer 3€ 22,50 
De Deel€ 45,00met gebruik lampen, muziekinstallatie e.d.
Klokluiden (bij begrafenissen)€ 30,00maximaal 15 min., bediening door koster
Gebruik beamers /geluid kerkzaal€ 100,00uitgevoerd door multimediagroep
Gebruik vleugel bij huur kerkzaal€ 50,00
beamer, geluid+video en/ of opname usb-stick€ 200,00uitgevoerd door multimediagroep
Gebruik beamer /geluid Schaapskooi€ 35,00instructie via beheerder
Ondersteuning beamer/ geluid Schaapskooi€ 100,00lid multimediagroep
 • verhuur van het Witte Kerkje is per oktober 2018 in beheer bij de Stichting Oude Groninger Kerken.  Voor informatie kunt u bellen, Roel Kloosterman, Tel: 06-51541557

Consumptieprijzen:

koffie, thee of frisdrank€ 1,50per consumptie
koffie, thee of frisdrank€ 1,50vereniging met een jaarhuur contract
koek en/of cake€ 0,80 
cake warme bakker€ 1,05
gebak warme bakker€ 2,95
tompouce€ 1,25
Bier, overige alcoholische dranken€ 2,00 per consumptie
koude hapjes, 7 stukjes kaas en worst p.p.€ 4,50per stuk
Verjaardagsarrangement
Koffie/ thee met gesorteerd gebak van de bakker.
Hapjesplank met 6 hapjes per persoon:
Gevuld ei, kaaspuntje, droge worst, puntje cervelaatworst met zilverui, hamrolletje met kruidenkaas, augurk met boterhamworst.
Pinda’s en chips.
Een consumptie: frisdrank, sap, bier wijn, binnenlands gedestilleerde dranken.
€16,00Voor individuele wensen kunt u contact opnemen met de beheerder.
Extra consumpties worden in rekening gebracht.
Zie bovenstaand vermelde bedragen.
Verjaardag arrangement uitbreiden:
Haring op roggebrood
€ 2,00 p.p.
Salade met toast€ 2,00 p.p.
voor individuele wensen kunt u contact opnemen met de beheerder
 • Bij huur van een ruimte moeten de consumpties verplicht worden afgenomen via de kerk. Voor gebruik van de keuken wordt € 50,00 in rekening gebracht.

Geen kosten ruimten en consumpties voor:

deelnemers aan vergaderingen/bijeenkomsten van groepen, zoals omschreven in de 

organisatiestructuur:

 • wijkteams
 • moderamen, kerkenraad 
 • pastorale raad
 • taakgroepen
 • werkgroepen
 • college van kerkrentmeesters

en:

 • kerkelijke activiteiten, zoals mannenvereniging, vrouwenvereniging
 • activiteiten in het kader van vrijwilligheid
 • St. Sociaal Diaconaal platform Grootegast
 • Cantorij (wel consumpties à € 1,50 )

Wel kosten huur ruimten en consumpties voor:

verenigingen en groepen die niet in onze kerkelijke structuur voorkomen.

Rouw- en trouwdiensten

Trouwdienst

Leden:

Het gebruik van de kerkzaal voor een trouwdienst is gratis voor leden van onze gemeente onder voorwaarde dat de collecte bestemd is voor de kerk. Het bruidspaar zorgt  voor een organist en betaalt deze ook. Als de eigen predikant (of door de kerkenraad aangewezen vervanger)  niet voorgaat, moet het bruidspaar de voorganger zelf betalen.

Niet Leden:

Bij het gebruik van de kerkzaal voor een trouwdienst voor niet leden wordt € 250,00 in rekening gebracht. Dit is  inclusief medewerking van koster en organist. 

Als de collecte niet bestemd wordt voor de kerk, dan wordt het genoemde tarief verhoogd met € 50,00.

Rouwdienst

Wordt geregeld door een begrafenisondernemer. De kosten hiervan komen voor rekening van de familie.

Leden:

De kosten van het rouwpastoraat incl. rouwdienst zijn € 750,00. Voor de nabestaanden van een overleden lid die de laatste 5 jaar minimaal dit bedrag aan onze gemeente bijgedragen heeft, is het gebruik van de kerkzaal voor een rouwdienst en ook gebruik van de Schaapskooi na de rouwdienst van dit overleden lid gratis. De consumpties worden wel doorberekend.
Is de bijdrage in deze 5 jaar lager geweest dan € 750,00, dan wordt het verschil in rekening gebracht.

Als de eigen predikant (of door de kerkenraad aangewezen vervanger) niet voorgaat  en de familie een andere predikant wenst, zijn deze kosten voor rekening van de familie.

Niet leden:

Bij het gebruik van de kerkzaal voor een rouwdienst voor niet-leden wordt € 250,00 in rekening gebracht. Dit is  inclusief medewerking van koster en organist/muziek. 

Bij het gebruik van ALLEEN De Schaapskooi voor koffiedrinken e.d. € 75,00 en vergoeding van consumpties  overeenkomstig geldende tarieven.

Koffiedrinken na een doopdienst e.d.

Er wordt geen zaalhuur en energietoeslag in rekening gebracht maar wel de consumpties.

Energietoeslag

In de periode van 01 oktober tot en met 31 maart wordt er bij gebruik van onderstaande zalen een energie toeslag in rekening gebracht.

Kerkzaal:                                              € 125,00

Kerkzaal en schaapskooi:                    € 150,00

Schaapskooi:                                       €   50,00

Kerkenraadkamer:                               €   20,00

Zaal 2/ huiskamer 2:                            €   20,00

Zaal 3/ huiskamer 3:                            €   20,00

De Deel:                                               €   20,00

Kerkwebradio

Zij, die voor het eerst gebruik willen maken van Kerkwebradio, kunnen hiervoor contact
opnemen met T. de Groot-Funcke Meidoornstraat 11, tel: 0594-613206
U kunt gebruik maken van een kerkwebradio als u over internet beschikt.
Hiervan zijn de kosten € 50,- per jaar.
Als u niet over internet beschikt dan is er een tweede aanvullend kastje beschikbaar.
En is de totaalprijs € 195,00.
Ook is het mogelijk om tijdelijk over Kerkwebradio te beschikken.
Hiervoor bedraagt de vergoeding € 15,00 per maand.