….in gesprek….
12 december
Kerstviering.
Verwachting en geboorte van hoop, uit in gesprek. 2009, nr9. Blz. 10 t/m 13
Het onderwerp is voorbereid door Betsy Katerberg en Aagtje Plantenga

9 januari
Tachtig is krachtig, uit in gesprek december 2017 nr.6, blz. 8 en 9
Het onderwerp is voorbereid door Ali Pijpker en Janke Talsma

DOEL: Als christenvrouwen willen we ons door ontmoeting en gesprek bezinnen op de Bijbel en ons persoonlijk geloof. Samen willen we zoeken naar onze verantwoordelijkheden in kerk en samenleving.


INFORMATIE: De Vrouwengespreksgroep is opgericht op 9 november 1971. Onze groep telt thans 30 leden. We hebben respect voor elkaars mening en voelen ons veilig deze met elkaar te delen. Er heerst een goede sfeer en er is voldoende ruimte voor ontspanning. Als afsluiting van het seizoen organiseren we een leuke activiteit: bezoek aan een Synagoge, de Zilverkamer, een Beeldentuin, een Glasmuseum o.i.d. en tot slot samen genieten van een ‘diner’.

We komen samen in de Schaapskooi, van september-april op elke eerste dinsdag van de maand, van 14:30u.- 16.30u.

  • We houden ons bezig met aandacht-vragende thema’s en gaan met elkaar in gesprek in kleine discussiegroepjes. Gesprekspunten die aan de orde kunnen komen zijn b.v. Geloofsbeleving, Bijbels/actuele onderwerpen, Het gebed, Omzien naar elkaar, Ontwikkelingen in kerk en samenleving Eigen keuze onderwerpen.
  • Diverse activiteiten binnen het kerkelijk gebeuren werden/worden door de gespreksgroep georganiseerd. Wanneer we gevraagd worden bij overige kerkelijke activiteiten bieden we graag de helpende hand.


INTERESSE? Wil je een keer komen kennismaken en de sfeer proeven op onze gespreksmiddag?
Je bent van harte welkom.
Wanneer je ‘alleen-gaan’ moeilijk vindt,
neem dan gerust contact op met één van ons bestuur… …dan gaan we samen…

Afie Koning (voorzitter)
Titie van de Veen (voorzitter)
Gerda Hospers (secretaris)
Sjoukje Kloosterman (penningmeester)
Ina de Groot (alg. adjunct)