Wat te doen bij?

Dopen

Gemeenteleden die voor zichzelf of voor hun kind(eren) de Heilige Doop wensen, kunnen contact opnemen met de predikant of de scriba. In een doopgesprek gaat u met de predikant het hebben over o.a. de motivatie voor de doop plus het kiezen van een geschikte zondag voor de doopdienst en in een tweede gesprek vult u met de predikant de doopdienst verder in.

Belijdenis

Als u belijdenis van geloof wilt doen, kunt u contact opnemen met de predikant (zie hieronder voor contactgegevens) voor een oriënterend gesprek.

Trouwen

Voor het aanvragen van een huwelijksinzegening dient u zo vroeg mogelijk een afspraak te maken met de predikant. Ook is het handig om in overleg met de beheerder mw. I. Renkema zo spoedig mogelijk het kerkgebouw te reserveren. Huwelijksparen wordt verzocht een kaart of bericht te sturen aan de predikant en de scriba. In een paar gesprekken zal de predikant met het bruidspaar van gedachten wisselen over het huwelijk en de invulling van de huwelijksdienst.

Geboorte

Wordt er in uw gezin een kindje geboren, dan zou het wijkteam dat uiteraard ook graag willen weten. U kunt een geboortekaart naar uw wijkcoördinator sturen en dat stellen we erg op prijs. Meestal volgt dan een kraambezoek van iemand uit het wijkteam en kunnen wensen worden doorgesproken. Als u de doop voor uw kind verlangt, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant.

Bij het kraambezoek vraagt het wijkteamlid u ook of er een geboortekaartje naar het Kerkelijk Bureau is gestuurd. Zo niet, dan vragen we u dit alsnog te doen, wanneer u wilt dat uw kind geregistreerd staat bij het Kerkelijk Bureau van de Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen. Dit betekent dat de gezinsuitbreiding ook in het ledenregister van de Protestantse Kerk Nederland wordt opgenomen.

Overlijden

In geval van overlijden is het handig dat de uitvaartondernemer of familie contact opneemt met de predikant over de dag en tijdstip van de rouwdienst. Stuur in alle gevallen een bericht van overlijden naar de predikant, de scriba en het kerkelijk bureau.

Ziekenhuisbezoek

Bij ziekenhuisopname kunt u of kan uw familie dit doorgeven aan uw predikant, wijkouderling of wijkmedewerker.

Pastoraal bezoek

Er kunnen zich situaties in het leven voordoen, waarin er behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek waarin u, onder vier ogen, levensvragen wilt bespreken of zaken die u diep raken. In dit geval kunt u een beroep doen op de predikant als vertrouwenspersoon en gesprekspartner. U kunt dat kenbaar maken aan de predikant of aan één van de wijkouderlingen, jeugdouderlingen of wijkmedewerkers.

Ds. H.C. Mulderij (Wijk 1, 2, 3, 4 en 5)  

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 uur
hcmulderij@gmail.com

Telefoonnummer: 0594-857997          

Scriba: H. en B. de Jong-Mulder
scriba@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

Telefoonnummer: 0594-613671