Wat te doen bij?

Inschrijven
Wanneer u bent verhuisd naar onze gemeente kunt u bezoek verwachten van de wijkouderling in het gebied waar u woont, die u zal vragen of u lid wilt worden van onze gemeente.

Pastoraal bezoek
Er kunnen zich situaties in het leven voordoen, waarin er behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek waarin u, onder vier ogen, levensvragen wilt bespreken of zaken die u diep raken. In dit geval kunt u een beroep doen op de predikant als vertrouwenspersoon en gesprekspartner. U kunt dat kenbaar maken aan de predikant of aan één van de wijkouderlingen, of wijkmedewerkers.

Ziekenhuisbezoek
Bij ziekenhuisopname kunt u of kan uw familie dit doorgeven aan uw predikant, wijkouderling of wijkmedewerker.

Overlijden
Bij overlijden vragen we u dit door te geven aan de predikant, wijkouderling of wijkmedewerker.

Belijdenis
Als u belijdenis van geloof wilt doen, kunt u contact opnemen met de predikant (zie hieronder voor contactgegevens) voor een oriënterend gesprek.

Trouwen
Voor het aanvragen van een huwelijksinzegening dient u zo vroeg mogelijk een afspraak te maken met de predikant. Ook is het handig om in overleg met de beheerder dhr. Roel Kloosterman zo spoedig mogelijk het kerkgebouw te reserveren. Huwelijksparen wordt verzocht een kaart of bericht te sturen aan de predikant en de scriba. In een aantal gesprekken zal de predikant met het bruidspaar van gedachten wisselen over het huwelijk en de invulling van de huwelijksdienst.
Beheerder: dhr. Roel Kloosterman
email: beheerder@pkn-grootegastsebaldeburen.nl  
Telefoonnummer:
06-50924121

Geboorte
Wanneer in uw gezin een baby is geboren is het fijn als u dat doorgeeft aan de predikant, wijkouderling of wijkmedewerker. Daarnaast vragen we u een geboortekaartje te sturen naar het
Kerkelijk Bureau kerk@hbservice.nl als u wilt dat uw kindje geregistreerd staat in onze gemeente.

Dopen
Gemeenteleden die voor zichzelf of voor hun kind(eren) de Heilige Doop wensen, kunnen contact opnemen met de predikant. In een doopgesprek gaat u met de predikant van gedachten wisselen over de motivatie voor de doop en over het kiezen van een geschikte zondag voor de doopdienst. In een tweede gesprek vult u met de predikant de doopdienst verder in.

Verhuizen
Als u binnen onze gemeente gaat verhuizen kunt u dat kenbaar maken aan de scriba en uw wijkmedewerker.

Uitschrijven
Wanneer u te kennen wilt geven dat u niet langer lid wilt zijn van onze gemeente zijn er verschillende mogelijkheden: U neemt contact op met uw wijkouderling c.q. wijkmedewerker, of u geeft het door aan de predikant of de scriba.

Ds. H.C. Mulderij (Wijk 1, 2, 3, 4 en 5)  

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 uur
hcmulderij@gmail.com

Telefoonnummer: 0594-857997          

Scriba: R. Gorter
scriba@pkn-grootegastsebaldeburen.nl

Telefoonnummer: 06 29331564