Wat te doen bij?

Algemeen aanspreekpunt
Voor al uw vragen kunt u bellen met het algemeen aanspreekpunt, Tel: 06-17206680

Inschrijven
Wanneer u nieuw bent in Grootegast of Sebaldeburen en ingeschreven bent bij Protestantse Kerk Nederland kunt u bezoek verwachten van iemand van onze kerk voor een kennismakingsgesprek en de vraag of u lid wilt worden van onze kerkelijke gemeente.

Pastoraal bezoek
Er kunnen zich situaties in het leven voordoen, waarin er behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek waarin u, onder vier ogen, levensvragen wilt bespreken of zaken die u diep raken. In dit geval kunt u een beroep doen op de predikant als vertrouwenspersoon en gesprekspartner. U kunt dat kenbaar maken aan de predikant of aan iemand van het pastorale team.

Ziekenhuisbezoek
Bij ziekenhuisopname en / of ontslag kunt u of kan uw familie dit doorgeven aan uw predikant of bezoekmedewerker.

Overlijden
Bij overlijden vragen we u dit door te geven aan de predikant, scriba of bezoekmedewerker.

Belijdenis
Als u belijdenis van geloof wilt doen, kunt u contact opnemen met de predikant (zie hieronder voor contactgegevens) voor een oriënterend gesprek.

Trouwen
Voor het aanvragen van een huwelijksinzegening dient u zo vroeg mogelijk een afspraak te maken met de predikant. Ook is het handig om in overleg met de beheerder dhr. Roel Kloosterman zo spoedig mogelijk het kerkgebouw te reserveren. Huwelijksparen wordt verzocht een kaart of bericht te sturen aan de predikant en de scriba. In een aantal gesprekken zal de predikant met het bruidspaar van gedachten wisselen over het huwelijk en de invulling van de huwelijksdienst.
Beheerder: dhr. Roel Kloosterman
email: beheerder@pkn-grootegastsebaldeburen.nl  
Telefoonnummer:
06-50924121

Geboorte
Wanneer in uw gezin een baby is geboren is het fijn als u dat doorgeeft aan de predikant of de scriba. Als u wilt dat uw kindje geregistreerd staat in onze gemeente vragen we u een geboortekaartje te sturen naar het Kerkelijk Bureau kerk@hbservice.nl

Dopen
Gemeenteleden die voor zichzelf of voor hun kind(eren) de Heilige Doop wensen, kunnen contact opnemen met de predikant. In een doopgesprek gaat u met de predikant van gedachten wisselen over de motivatie voor de doop en over het kiezen van een geschikte zondag voor de doopdienst. In een tweede gesprek vult u met de predikant de doopdienst verder in.

Verhuizen
Als u binnen onze gemeente gaat verhuizen kunt u dat kenbaar maken aan de scriba.

Uitschrijven
Wanneer u te kennen wilt geven dat u niet langer lid wilt zijn van onze gemeente neemt U contact op met de predikant of de scriba.

Ds. H.C. Mulderij
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 uur
hcmulderij@gmail.com Telefoonnummer: 0594-857997          

Scriba: R. Gorter
scriba@pkn-grootegastsebaldeburen.nl Telefoonnummer: 06 29331564